Spring naar content

Waarom sporten stimuleren? Híerom!

Denkt je gemeente eraan sportieve activiteiten te stimuleren in de wijk? Het gaat toch om participatie, en de burgers redden zichzelf toch wel? Zo zit het niet helemaal. Bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de lokale samenleving. En een beetje hulp daarbij is welkom.
Hier volgen vijf argumenten voor een bijdrage aan sporten en bewegen. Plus vijf tips voor de uitvoering.

Argument 1: de wijk wordt gezond

Wie beweegt, blijft langer gezond. Ouderen blijven langer fit. Kinderen ontwikkelen zich bovendien fysiek en mentaal beter als ze zich lichamelijk inspannen. Als iedereen dicht bij huis terecht kan bij een vereniging, zullen de wijkbewoners een stuk actiever worden. Met alle positieve gevolgen van dien. Denk alleen al aan het tegengaan van overgewicht.

“Zorg ervoor dat iedereen met iedereen samenwerkt”

Argument 2: de wijk maakt contact

Bij het sportterrein ontmoeten verschillende culturen en verschillende generaties elkaar. Iedereen krijgt de ruimte zijn eigen plaats in te nemen. Ouderen zijn zelf actief, of ze doen ook nog aan vrijwilligerswerk. Jongeren die eigen taken krijgen, ontwikkelen gevoel voor verantwoordelijkheid. De drempel voor deelname is en blijft laag.

Argument 3: de wijk maakt de wijk

Deelname van de wijk is noodzakelijk voor het voortbestaan van de voorzieningen. Nieuwe leden uit nieuwe doelgroepen houden de clubs in stand. Bijvoorbeeld kwetsbare jongeren die anders niet actief zouden zijn, vinden hun plek. Als accommodaties op meer manieren worden gebruikt, is er ruimte voor allerlei groepen. En die gaan met elkaar in gesprek.

Argument 4: de wijk gaat aan het werk

Een jongere uit de wijk kan zomaar een stageplaats vinden bij de club in de buurt. Maar dat is lang niet alles. Met anderen sporten levert een netwerk op, dat weer kan leiden naar een betaalde baan. Er is veel mogelijk op het gebied van samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld uitzendbureaus en UWV.

Argument 5: de wijk blijft gezond

Bewegen kan de behoefte aan gespecialiseerde zorg beperken. Zo kan het de kosten terugdringen. Wellicht wordt sport binnen de jeugdzorg onderdeel van een behandelplan. Ouderen kunnen als ze fit blijven langer zelfstandig blijven. Tel uit je winst.

Wat leveren sport en bewegen op?

Als iemand structureel blijft sporten en bewegen, kan dit tot € 75.000 aan maatschappelijke waarde opleveren per persoon over de rest van zijn of haar leven. Dit heeft gezondheids-, sociale- en arbeidsvoordelen. Ecorys heeft deze waarde onderzocht en voor drie leeftijdsgroepen in euro’s uitgedrukt. Bekijk de infographic en het volledige rapport of lees dit artikel.

Tip 1: denk groot, maar begin klein

Stimuleer kleinschalige initiatieven van organisaties in de buurt. Denk aan zorginstellingen, sportverenigingen en buurtsportcoaches.

Tip 2: houd de drempel laag

Zorg ervoor dat de voorzieningen in de wijk voor iedereen toegankelijk zijn. Maak gebruik van programma’s die eerder succesvol zijn gebleken.

Tip 3: steun clubs

Zoek hulp bij sportverenigingen die een maatschappelijke rol willen spelen. Steun initiatieven van clubs die al in de wijk aanwezig zijn.

Tip 4: doe meer aan sport

Denk na over sport binnen programma’s die daar nog niet op zijn gericht. Zo kun je het opnemen in afspraken met welzijns- en zorginstellingen.

Tip 5: werk samen

Zorg ervoor dat iedereen met iedereen samenwerkt. Bij de uitvoering: de professional met de doelgroep. Maar ook op strategisch vlak en bij het netwerken.