Spring naar content

Wat kan een sportclub doen om leden te binden?

Leden werven is belangrijk, maar leden vasthouden is dat eigenlijk nog veel meer. Sommige clubs zijn – al dan niet bewust – actief bezig met ledenbinding, ze organiseren van alles voor de leden en betrekken hen bij de organisatie. Dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en verbindt de leden met elkaar en met de club. Er zijn ook clubs die heel overwogen werk maken van ledenbinding. Daarvan delen we vijf mooie voorbeelden, afkomstig uit Het Grote Ideeënboek voor Sportclubs.

Teambudget

De hockeyafdeling van omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911 gebruikt een deel van de ledencontributie voor een activiteit voor het hele team. De hoogte ervan is de helft van de jaarcontributie die een speler van het team betaalt. Voor een seniorenteam waarvan de spelers 328 euro contributie betalen, bedraagt het teambudget dus 164 euro. Voor de jeugd, die minder contributie afdraagt, is het teambudget navenant lager. Een D-team bijvoorbeeld krijgt 148,50 euro te besteden. Een keer per jaar kan elk team deze bijdrage bij de penningmeester opvragen voor een activiteit gericht op teambuilding. Voorzitter Eric van Aart vertelt wat daar zoal mee kan worden gedaan: “Het kan bijvoorbeeld benut worden als startbedrag voor een gezamenlijke reis, voor een avondje bowlen of als inleg voor een toernooi.”

Buddyteams

Tegen de landelijke trend in is volleyballen in Utrecht nog volop in trek. Dat merkt ook VV Utrecht. Het ledenaantal steeg in een paar jaar tijd van 400 naar ruim 650. “Als je snel groeit, bestaat het gevaar dat het echte clubgevoel verdwijnt en dat mensen consumeren en bijvoorbeeld geen vrijwilligerswerk doen. Daarom zijn we over dit onderwerp gaan nadenken”, vertelt voorzitter Iris van Maurik.

schermafbeelding van een websitepagina over buddyteams
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De vereniging kwam uit op het vormen van buddyteams. Hiermee wil de vereniging dwarsverbanden leggen en de leden meer met elkaar verbinden. “Spelers uit alle lagen van onze vereniging zitten in zo’n team. We organiseren jaarlijks een volleybaltoernooi voor deze teams, maar we laten ze bijvoorbeeld ook eens met elkaar bowlen. Zo leren de leden meer mensen kennen in de vereniging. Je ziet dat ze elkaar dan ook aanmoedigen bij wedstrijden met de reguliere teams.”

Ieder lid op de Wall of Fame

een schermafbeelding van de fotogalerij van Wielervereniging Amsterdam
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Wielervereniging Ede heeft in de loop der jaren verschillende beroemde wielrenners in haar gelederen gehad. Zo zijn Annemiek van Vleuten en Bart Veldkamp klinkende namen die verbonden zijn met de club. Zij figureren prominent op de Wall of Fame van het clubhuis. Binnenkort krijgen zij daar gezelschap van alle andere leden, want ieder lid mag een foto van zichzelf ophangen in het clubhuis. Bij een andere wielervereniging hebben ze een virtuele Wall of Fame ingericht. WV Amsterdam heeft een prachtige website in de lucht gebracht waar alle ‘Klasbakken van de club’ mooi geportretteerd worden.

Lidmaatschap vertrekkende leden

TennisClub Bargeres uit Emmen heeft drie jaar geleden een speciaal lidmaatschap geïntroduceerd voor vertrekkende en niet-spelende leden: het ExTennSief-lidmaatschap.

Op die manier wil de club tennissers die door ouderdom of blessures moeten stoppen, toch aan de club binden. Ook familieleden of vrienden van actieve spelers die regelmatig bij de club over de vloer komen, komen voor dit bijzondere ‘abonnement’ in aanmerking. Het lidmaatschap is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. “Als vereniging willen wij hen echt het gevoel geven dat ze er (nog) gewoon bij horen”, vertelt ExTennSief-contactpersoon Johan Westra.

Leden met een ExTennSief-lidmaatschap spelen zelf geen tennis (meer), hebben geen KNLTB-pasje en hebben in de algemene ledenvergadering geen stemrecht, maar horen er verder helemaal bij. Ze krijgen de nieuwsbrieven, hebben toegang tot de website en zijn welkom bij alle activiteiten. Elke laatste woensdag van de maand is er in de ochtend een bijeenkomst voor de leden van ExTennSief.

Elk jaar een reünie

Een jaarlijkse reünie lijkt wellicht wat overdreven, maar bij voetbalclub AFC Quick 1890 uit Amersfoort is het al zestig jaar een succesvolle traditie. Elke eerste zaterdag van oktober komen oud-leden bij elkaar op wisselende locaties in de stad. “Dit evenement draagt bij aan het clubgevoel”, zegt Erik Fisscher, die sinds drie jaar in de organiserende commissie zit. “AFC Quick is een van de oudste voetbalverenigingen van Nederland. Bij zo’n traditieclub past een reünie, stelde een aantal leden zestig jaar geleden. Sindsdien staat de activiteit bijna elk jaar op de kalender. Meestal zijn er zo’n vijftig (oud-)leden aanwezig.”

ouderen met elkaar in gesprek aan tafels
(Foto: Kenniscentrum Sport)

Iedereen is welkom op de reünie, maar de organisatie nodigt ook heel gericht oud-leden uit. “Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld het thema ‘Quick-legends’ gekozen. Toen kwamen er veel voormalig eerste-elftalspelers, sommigen al dik in de tachtig. Die konden prachtig verhalen uitwisselen met de selectiespelers van nu”, vertelt Fisscher. Verhalen uit de oude doos voeden de gezelligheid. Een “tafelpresident” helpt die anekdotes op gang.

“Ook dat is al een oude traditie: we eten gezamenlijk en daarbij krijgt iemand een speciale sjerp omgehangen. Deze tafelpresident leidt de avond, diept oude verhalen op, maar kaart ook actualiteiten aan.” Het clubgevoel versterken en gezellig samenzijn, daar draait het om. “Maar het gebeurt ook dat oud-leden zich weer aanmelden bij onze vereniging. Dat is een mooie bijvangst.”

Dit is de tweede aflevering in een serie artikelen waarbij een aantal praktijkvoorbeelden uit Het Grote Ideeënboek voor Sportclubs worden gedeeld. Eerder verscheen een artikel met voorbeelden van maatschappelijke inzet door sportclubs. Het ideeënboek is een initiatief van de stichting NL Sportclub. Het bundelt briljante ideeën, ludieke acties, praktische tips en slimme trucs waarmee elke club zijn voordeel kan doen. De praktijkvoorbeelden worden in het boek kort en pakkend beschreven.