Spring naar content

Wat zijn de medische kosten van sportblessures?

iemand ligt geblesseerd in het zand en grijpt naar zijn voet
(Foto: Veiligheid NL)

Sportblessures kosten onze maatschappij naar schatting anderhalf miljard euro per jaar (in 2013). Vooral werkgevers voelen dit in de portemonnee, want twee derde van deze kosten zijn verzuimkosten. Een derde van deze kosten, 520 miljoen euro, bestaat uit medische kosten. Onvoldoende bewegen brengt echter nog hogere kosten met zich, namelijk 907 miljoen euro aan zorgkosten. Bekijk de feiten en cijfers.

Blessurebehandelingen

In 2013 werd voor 1,9 miljoen sportblessures (42% van alle sportblessures) een medische behandeling gezocht. Daarmee vormden sportblessures bijna de helft (47%) van de 4 miljoen ongevalsletsels die in 2013 medisch werden behandeld.

Een sporter wordt verzorgd aan een voetblessure
(NP) (Foto: Kenniscentrum Sport)

Behandelingen medische specialisten

130.000 blessures werden in 2013 behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis. Bij ongeveer 12.000 blessures was ziekenhuisopname noodzakelijk. Ook behandelingen door een huisarts (820.000), fysiotherapeut (1.100.000) of specialist kwamen voor. In enkele tientallen gevallen per jaar is er sprake van een dodelijk ongeval tijdens het sporten. In 2013 overleden tenminste 29 sporters.

Behandelingen door sporter zelf en niet-medici

In 1,2 miljoen gevallen gaven sporters in 2013 aan zelf hun blessure te behandelen. Het gaat hierbij om de minder ernstige blessures. Niet-medici, zoals sportmasseurs, behandelden 430.000 blessures.

Wat kost een sportblessure gemiddeld?

Als een sportblessure behandeld moet worden op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis, of als een sporter in een ziekenhuis moet worden opgenomen, dan kost dit gemiddeld 1.100 euro. Medische kosten geven een indicatie van de ernst van een blessure. Hoe hoger de medische kosten van een bepaalde blessure, hoe ernstiger deze over het algemeen is.

Soorten medische kosten

  • Kosten voor behandelingen van blessures op een Spoedeisende Hulp (SEH).
  • Kosten voor behandelingen van sporters die zijn opgenomen in het ziekenhuis.
  • Kosten voor behandelingen door een huisarts, fysiotherapeut of specialist.

Voorbeelden van blessures met relatief hoge medische kosten (per blessure in 2013):

  • Heupblessures (5.200 euro)
  • Wielrenblessures (2.600 euro)
  • Mountainbikeblessures (2.000 euro)

Voorbeelden van blessures met relatief lage medische kosten (per blessure in 2013):

  • Veldvoetbalblessures (910 euro). Deze blessures brengen relatief gemiddeld lage kosten met zich mee. Maar doordat deze vaak voorkomen, kosten deze in totaal weer meer. Veldvoetbalblessures zorgden voor 24% van het totale bedrag aan medische kosten van sportblessures die behandeld werden op een SEH-afdeling (in 2013), en/of waarvoor een sporter werd opgenomen in het ziekenhuis.
  • Blessures aan hand en vingers (830 euro).
  • Enkelblessures (1.000 euro).
  • Polsblessures (1.000 euro).

Blessures aan hand en vingers, enkel en pols maken een groot deel uit van de totale medische kosten van sportblessures (respectievelijk 17%, 16% en 15%).

screenshot website VeiligheidNL
(NP) (Foto: Kenniscentrum Sport)

Meer informatie

Bekijk alle feiten en cijfers over sportblessures op Veiligheid.nl. Je vindt daar meer informatie over het aantal Spoedeisende Hulp (SEH)-behandelingen, ziekenhuisopnamen en de medische kosten per sport en type blessure. Ook is sportblessures een kernindicator voor de sport.