Spring naar content

In zes stappen naar meer bewegingsactiviteiten voor ouderen in zorginstellingen

Ouderen in zorginstellingen bewegen minder dan hun leeftijdsgenoten. Meer bewegen zou gezondheidswinst, een hogere zelfredzaamheid en een betere kwaliteit van leven opleveren. In zes stappen is meer bewegen met behulp van bewegingsactiviteiten voor deze ouderen te realiseren. In dit artikel lichten we het ‘Stappenplan bewegen in de ouderenzorg’ toe.

Het Stappenplan bewegen in de ouderenzorg helpt zorgprofessionals op weg die vanuit een organisatievisie en beleid meer planmatig met beweegstimulering voor ouderen aan de slag willen. Het stappenplan is door Kenniscentrum Sport & Bewegen en Vilans ontwikkeld en in de praktijk getest bij onder andere Stichting Rivierenland Tiel, Amstelring en Vilente. 

Introductie-animatie

Wil je ook aan de slag met meer bewegen stimuleren voor ouderen? Dit animatiefilmpje maakt duidelijk waarom het van belang is en inspireert hoe je het aan kunt pakken.

Bewegingsactiviteiten voor ouderen stimuleren

Illustratie van stappenplan naar meer bewegingsactiviteiten

Het stappenplan biedt kennis, inspiratie, instrumenten en voorbeelden. Hoewel er een logica is aangebracht in de volgorde van de stappen, hoeft het proces niet altijd bij 1 te beginnen en bij 6 te eindigen. Gebruik het als geheel of maak gebruik van elementen als je binnen jouw afdeling, team of zorgorganisatie aan de slag gaat met ‘bewegen’ of een uitbreiding van het beweegaanbod. 

Stap 1: Verkennen en inspireren

De eerste stap die een zorgorganisatie kan nemen in ‘meer bewegen’ is het verkennen van dit idee en inspiratie opdoen over de mogelijkheden van meer bewegen. Het gaat in deze stap om het creëren van urgentie en draagvlak om aan de slag te gaan met meer bewegen. Deze stap is vaak niet eens een bewuste stap, maar wel heel belangrijk. Het legt de basis voor een gedragen aanpak.

Stap 2: Breng in beeld

Bij deze stap ga je aan de slag om de huidige situatie in beeld te brengen. Hoe staan we er eigenlijk voor? Wat doen we al op het gebied van bewegen? Is bewegen een doel op zich of is het onderdeel van een ander beleidsthema, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, valpreventie of zelfredzaamheid? Wat zijn de wensen en behoeften van de cliënten en van de cliëntenraad op dit gebied? Om te bepalen waar je zaken kunt verbeteren, is het belangrijk in kaart te krijgen hoe je ervoor staat.

Stap 3: Brainstormsessie(s)

Je gaat met collega’s op zoek naar goede ideeën over hoe het (beter) kan. Vaak zijn deze ideeën in eigen huis aanwezig. Met meerdere disciplines ideeën uitwisselen, delen van positieve ervaringen en het praten over mogelijkheden werkt inspirerend. Maar je ontdekt ook knelpunten en belemmeringen. Het is goed om daar in deze stap bij stil te staan. Samen zoek en vind je doelen en ontdek je wat iedereen kan bijdragen. Het betrekken van collega’s in een brainstormsessie levert op deze manier meer betrokkenheid op, wat de kans van slagen in de uitvoering groter maakt.

Stap 4: Plan van aanpak

In deze stap komen alle voorgaande acties samen in een geschreven plan. Nu de beginsituatie in beeld is en met verschillende disciplines ideeën zijn geopperd, is de fase van kiezen en actie aangebroken: wat al goed gaat koesteren en wat beter kan, verbeteren. Wat wordt je gezamenlijke stip op de horizon? Hoe en wanneer ga je dat bereiken? Dit ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wanneer’ kun je in een plan van aanpak uitwerken. Hoewel er gaandeweg nog van alles kan veranderen, geeft een helder plan van aanpak houvast en een richting.

Stap 5: Doe-fase

In de ‘doe-fase’ spreek je met elkaar af hoe je het plan van aanpak uitvoert en hoe je monitort of het gaat zoals verwacht en of je bereikt wat je voor ogen hebt. Naarmate de voorgaande stappen beter zijn uitgevoerd, wordt de uitvoering gemakkelijker.

Stap 6: Aanpassen en inbedden

In deze fase heb je aandacht voor het delen van successen, het verbeteren van niet-werkende zaken en het structureel maken van bewegen. Het is belangrijk dat je zaken die goed en niet goed gingen bespreekbaar maakt om ruimte voor verbetering te houden. 

Lees meer