Spring naar content

Zij zijn de woordvoerders sport in de Tweede Kamer. Wat zijn hun voornemens?

De Tweede Kamer heeft sinds 31 maart 2021 een nieuwe samenstelling. De politieke partijen hebben bij de verkiezingen ook plannen bekendgemaakt over sport, bewegen en preventie. Een nieuw kabinet en een opvolger van minister van Sport Tamara van Ark (VVD) zijn er nog niet. De woordvoerders sport in de Tweede Kamer zijn wel bekend. Wat mogen we verwachten in de komende vier jaar?

Kamercommissie vergadert over sport

Het eerste overleg van de commissie sport in de nieuwe Tweede Kamer is op 21 juni 2021. Op de agenda staat onder meer de Kamerbrief over Nederland vitaal en in beweging, in navolging van de oproep ‘Bewegen, het nieuwe normaal’. Naar aanleiding daarvan vroeg de Kamer om een gericht actieplan, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overstijgt, om Nederlanders meer en beter te laten bewegen. Dat is het Beleidsadvies Bewegen 2021-2040. Het overleg is online te volgen via Debat Direct.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de woordvoerders sport – voor zover partijen hebben aangegeven deze portefeuille in te vullen – gevraagd welke drie onderwerpen ze in elk geval willen agenderen in deze Kamerperiode. Ook vroegen we de woordvoerders naar hun persoonlijke betrokkenheid bij sport en bewegen.

Van de woordvoerders die hebben gereageerd, hadden sommigen al de portefeuille sport (Michiel van Nispen, Lisa Westerveld en Rudmer Heerema). Twee waren al Kamerlid, maar hebben nu ook sport onder hun hoede (Mirjam Bikker en Eva van Esch). De anderen zijn nieuw in het parlement (Jeanet van der Laan, Inge van Dijk, Vicky Maeijer en Liane den Haan).

Als we de bijdragen categoriseren, zien we dat de toegankelijkheid van sport en bewegen voor iedereen prioriteit heeft, gevolgd door de bijdrage van sport aan een vitale samenleving. Ook zwemveiligheid is belangrijk voor Kamerleden.

Welke drie onderwerpen in sport en bewegen wil je in elk geval agenderen in deze zittingstermijn en waarom?

Rudmer Heerema (VVD)

Rudmer Heerema

Het is nog nooit zo duidelijk geweest hoe belangrijk sport en bewegen zijn in ons leven. Het was niet alleen een rampjaar voor de sport omdat we niet konden kijken naar de sport, niet konden aanmoedigen langs de lijn en niet zelf aan de slag konden gaan om fit, gezond en weerbaar te worden. Maar het was ook het beste jaar voor de sport ooit, want nog nooit is zo duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat we fit, gezond en weerbaar zijn en dat we daar de komende jaren veel meer op moeten inzetten. Het belang van sport en bewegen staat op de agenda en dat moeten we in een volgend regeerakkoord in de breedst mogelijk zin verzilveren. Deze inzet beperken tot slechts drie hoofdpunten vind ik geen recht doen aan het belang van sport en bewegen en gaat voorbij aan de benadering dat het betrekken van meerdere ministeries veel belangrijker is dan het noemen van enkele hoofdpunten.

Jeanet van der Laan (D66)

Jeanet van der Laan

Op mijn vijftiende voetbalde ik in een jongensteam van FC Lisse. We werden kampioen en zouden promoveren naar een landelijke divisie. Omdat ik een meisje was, mocht ik niet door van de KNVB. Dat ontstak een groot vuur in mij. Ik hield er spreekbeurten over en schreef een brief naar de KNVB. Uiteindelijk mocht ik toch mee promoveren. Toen besefte ik dat je echt iets kunt veranderen als je je niet uit het veld laat slaan, maar doorzet. Een belangrijke les, die mijn levensmotto werd. Dat was 1995. Er is sindsdien gelukkig veel veranderd. De positie van vrouwen in de samenleving en op het sportveld is verbeterd, maar er is nog genoeg te doen. Ook als het gaat om het belang van sport en bewegen. Ik hamer steeds op het belang hiervan, met als grootste doel een gezondere samenleving voor elkaar te krijgen. De helft van onze bevolking heeft overgewicht en tijdens de coronacrisis zijn Nederlanders nog minder gaan sporten. Dat verdient meer aandacht. Ik zie het bijna als mijn roeping om sport en bewegen te stimuleren én voor iedereen toegankelijk te maken ongeacht je portemonnee, beperking of leeftijd. Als opkomende rechtsback weet ik als geen ander hoe je de aanval in kunt zetten.

Inge van Dijk (CDA)

Inge van Dijk

Sport en bewegen moeten hoger op de politieke agenda. Ik geloof er erg in – en daarnaast wordt het keer op keer wetenschappelijk bewezen – dat bewegen ziek worden voorkomt en zorgkosten verlaagt. Dus:

 1. Sport moet als wettelijke taak een plek krijgen.
 2. Meer geld voor sport als preventief instrument om ziek worden te voorkomen. Waarom kun je wel doorverwezen worden naar een psycholoog, diëtist en fysio en niet naar een sportvereniging of sportschool?
 3. Sport moet ook toegankelijk worden voor volwassenen met een kleinere beurs.

Lisa Westerveld (GroenLinks)

Lisa Westerveld

Sport en bewegen zijn niet alleen belangrijk voor lichamelijke gezondheid en vitaliteit. Sport is zoveel meer. Samen sporten zorgt voor saamhorigheid, leren samenwerken, het daagt je uit om grenzen te verleggen. Sportverenigingen spelen een enorm belangrijke rol in een dorp of in een wijk. Daarom willen wij ons ook de komende jaren blijven inzetten voor de (1) toegankelijkheid van sport. Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen en er zou geen belemmering moeten zijn om mee te doen. Ook niet als je een handicap hebt, of uit een familie komt waarin minder te besteden is. Tegelijkertijd staan veel sportverenigingen onder druk, mede door alle beperkingen in het afgelopen jaar zijn mensen afgehaakt. Samen met teruglopende kantine-inkomsten zorgt dit dat veel sportverenigingen moeite hebben het hoofd boven water te houden. (2) Daarom willen we ons blijven inzetten voor deze verenigingen.

Ik wil ook niet de ogen sluiten voor de minder mooie kanten van de sport. Prestatiedruk, maar ook gewoon onkunde, kan ook hele nare gevolgen hebben. We zien dat kinderen afhaken, omdat ze zich niet thuis voelen in een team, of teveel druk voelen. We weten dat topsport in het leven van kinderen hele mooie, maar ook hele nare kanten kan hebben. Daarom willen we ons blijven inzetten voor (3) veiligheid in de sport, met waarborgen voor de kwaliteit van trainers en begeleiders, en vertrouwenscontactpersonen op iedere sportvereniging.

Vicky Maeijer (PVV)

Vicky Maeijer

De PVV zou graag zien dat het sportleven en het daarbij behorende verenigingsleven zo snel mogelijk weer kunnen worden opgepakt. Sport is niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid, maar juist in tijden dat mensen sneller in een isolement zitten, is de sportvereniging belangrijk als binding. Ook de derde helft mag daarin niet vergeten worden. Iedereen wil een gezonde sportomgeving, maar we moeten niet doorslaan in betuttelregels. Daarnaast konden door de coronamaatregelen veel jonge kinderen niet naar zwemles en hun zwemvaardigheid bij te houden. In een land met zoveel water is dit iets waar we veel oog voor moeten houden. Naast dat het mooi zou zijn dat er topsportevenementen naar Nederland worden gehaald, heeft de PVV ook een groot hart voor onze traditioneel oer-Hollandse sporten zoals het kaatsen, fierljeppen en klootschieten. Ook zij verdienen aandacht en moeten voor de komende generaties Nederlanders behouden blijven.

Michiel van Nispen (SP)

Michiel van Nispen
 1. Heel Nederland in beweging! Sport en bewegen moeten normaal worden, altijd en overal. Ruim baan voor de sport. Op alle ministeries moet meer oog zijn voor de belangen van sport en bewegen. Zodat het normaal wordt tijdens het werk te sporten, in de zorg ten behoeve van het herstel, op school als onderdeel van de opvoeding, etc. Meer en beter bewegingsonderwijs is nadrukkelijk een grote wens van de SP. Sport is misschien niet de oplossing voor alles, maar wel voor veel. Door sport en bewegen komen mensen elkaar tegen, gaan we psychische klachten tegen, reïntegreren mensen na tijdelijk zonder baan te zitten of blijven jongeren op het rechte pad. Sport en bewegen zijn niet alleen leuk, het belang van sport en bewegen voor de hele samenleving is heel erg groot en moet veel beter worden benut.
 2. Sport en bewegen voor iedereen. Niet iedereen heeft de mogelijkheden om te sporten en te bewegen en daar moeten we iets aan doen. Sport moet niet alleen toegankelijk worden voor groepen die nu achterblijven, zoals kinderen uit lage-inkomensgezinnen of mensen met een beperking, maar eigenlijk net zo vanzelfsprekend en mogelijk als voor ieder ander.
 3. Zwemveiligheid. In een waterrijk land is het van groot belang dat iedereen leert zwemmen en voldoende zwemvaardig blijft. Om zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen moet er meer gebeuren. Op het gebied van zwemlessen, de kwaliteit van de diploma’s, voorlichting over de gevaren van open water, etc.

Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Mirjam Bikker

Sporten is gezond, geeft plezier, leert je samenwerken en zorgt voor verbinding. Ik wil juist daarom de komende tijd aan de slag met sporten en bewegen. Je voelt je fitter en het voorkomt gezondheidsproblemen. In coronatijd zijn we allemaal fanatiek ons dagelijkse ommetje gaan lopen, en volgens mij niet voor niets. Zoveel stilzitten en je normale sportmoment missen is niet helpend voor je lichaam, maar ook niet voor je geest. Ik wil me ervoor inzetten dat elke gemeente goede sportvoorzieningen heeft, ook in de openbare ruimte, zodat je wordt uitgenodigd om dat ommetje te lopen of je aan te melden bij je plaatselijke sportclub.

Het begint bij kinderen en jongeren. Als zij leren hoe leuk sporten is, dan helpt dat echt. Dan moet de portemonnee van ouders ze niet tegenhouden. Dat vind ik belangrijk. Maar zeker ook kinderen met een beperking, voor hen is sporten net zo belangrijk. Daar gaan we dus voor.

Mijn derde prioriteit is de rol van sport in de samenleving: het bindt mensen samen die elkaar buiten het voetbalveld niet zouden treffen. Dat gebeurt op steeds minder plekken, maar is wel nodig om elkaar te blijven begrijpen. Ook de topsport verbindt. We staan voor een volle sportzomer met onder andere het EK voetbal voor heren en de Olympische Spelen. Je zult me bij zulke evenementen trouwens kritisch horen als er schending van mensenrechten of corruptie is. Ik vind het vreselijk hoe dat soms grote evenementen en de cultuur verziekt. Maar terug naar komende zomer, daar heb ik zin in. Na een jaar van allemaal alleen thuis, geweldig om weer mee te leven en te juichen voor onze sporters. Ik wens ze heel veel succes!

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)

Eva van Esch

Sport en beweging zijn onmisbaar in een brede aanpak voor preventieve gezondheidszorg, die bij de Partij voor de Dieren hoog in het vaandel staat. Daarom zetten we in op de volgende drie onderwerpen:

 1. De leefomgeving moet gezonder worden. Op dit moment is de buitenlucht op bepaalde plekken zodanig vervuild dat buiten sporten voor sommige mensen niet eens mogelijk is; andere mensen maken zich terecht zorgen over wat ze inademen. Daarom moeten we zorgen voor een gezonde buitenlucht.
 2. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen de natuur in de omgeving opgezocht om te wandelen, fietsen of andere buitensporten te beoefenen. De druk op bestaande natuurgebieden neemt daardoor toe. Daarom moeten we zorgen voor meer natuur, voor ruimte voor dieren en de natuur zelf, maar ook voor meer mogelijkheden voor mensen om te bewegen.
 3. Sport is belangrijk voor onze gezondheid en heeft bovendien een niet te verwaarlozen maatschappelijke functie, met name dankzij verenigingen. Sporten in verenigingsverband moet voor iedereen mogelijk zijn. Korting voor minima en fondsen voor kinderen moeten zorgen dat iedereen, ongeacht financiële situatie, kan sporten.

Liane den Haan (Fractie Den Haan)

Liane den Haan
 1. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen gelijke toegang hebben tot alle sporten. En dat er op basisscholen en middelbare scholen niet alleen aan lichamelijke oefening wordt gedaan, maar ook dat er meer voorlichting wordt gegeven over het belang van sport.
 2. Daarnaast zou ik graag het schoolzwemmen weer terug zien komen.
 3. Sport en bewegen voor ouderen moeten we een prominente rol geven in preventie van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, dementie en diabetes type 2.

Welke rol speelt sport en bewegen in je eigen leven?

Rudmer Heerema (VVD)

Zolang ik me kan herinneren is sport de rode draad in mijn leven geweest. Ik sportte als kind heel veel, heb in het Nederlands jeugdteam zwemmen gezeten, ben de Academie Lichamelijke Opvoeding gaan doen, ben student-docent geweest op de ALO, ben trainer geweest van een topvijfzwemclub in Nederland, ben vijf jaar zwemdocent geweest voor kinderen van 4 tot 8 jaar en heb zeven jaar bewegingsonderwijs gegeven in het voortgezet onderwijs van LWOO tot en met stedelijk gymnasium. Tijdens mijn periode voor de klas ben ik mijn eigen bedrijf, het expertisecentrum onderwijs en topsport [Exonto] opgericht waarmee ik kinderen begeleidde die de combinatie onderwijs en topsport zo goed mogelijk moesten doen. Ik was bijvoorbeeld landelijk LOOT-coördinator voor de Topsporttalentscholen. In 2006 werd ik ook gemeenteraadslid in Alkmaar en daar woordvoerder sport. In 2013 kwam ik in de Tweede Kamer en daar ben ik nu zes jaar woordvoerder sport voor de VVD. Zelf sport ik zoveel als kan, maar het is lastig te combineren met een baan als Kamerlid. Daarom loop ik hard en doe ik aan fitness omdat dat op eigen momenten kan. En vergeet niet, mijn grootste hobby is het kijken van mooie, grote sportwedstrijden van allerlei takken van sport.

Jeanet van der Laan (D66)

Sport is de rode draad in mijn leven. Als kind voetbalde ik eindeloos in de tuin, op de parkeerplaats bij de lokale supermarkt of op de voetbal. Uiteindelijk schopte ik het tot het Nederlands elftal. Ik speelde 27 interlands. Later werd ik voetbalanalist bij onder andere de NOS en richtte ik binnen D66 een nieuwe afdeling Sport en Bewegen op zodat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. Inmiddels voetbal ik bij de veteranen van FC Lisse. Daar speel ik in één team met mijn broer Michael en mijn man Kevin Winter, die profvoetballer is geweest bij AZ. Vanwege de coronacrisis heeft de bal op het veld wat minder vaak kunnen rollen, het is fijn dat er nu buiten ook voor volwassenen weer meer mogelijk is. Hardlopen doe ik ook regelmatig. Zo’n twee maal in de week loop ik een rondje van vijf kilometer door mijn woonplaats Lisse. En als ik geluk heb, rennen mijn tienerzoons een rondje mee. Dat is natuurlijk extra gezellig, al valt het mij op dat de jongens mij er steeds vaker uitlopen.

Inge van Dijk (CDA)

Ik sport structureel 5 keer een uur in de week. Dat doe ik al heel lang en ik hoop dit nog heel lang vol te houden. Ik doe aan crossfit. Ik ben hiermee in aanraking gekomen na een vervelend ongeluk, met als gevolg een knie waar nogal wat aan mankeert. De prognoses waren slecht. Ik mocht blij zijn als ik weer zou kunnen lopen, gaven de artsen me mee. Gericht revalideren door actieve belasting en crossfit heeft me echter weer mobiel gekregen. Ja, klachten zullen altijd blijven, maar als ik kijk naar de prognose en wat ik nu kan, ben ik sport erg dankbaar.

Lisa Westerveld (GroenLinks)

Ondanks dat ik helemaal niet uit een sportfamilie kom, wilde ik al vanaf jonge leeftijd voetballen. Dat doe ik nu dus ook al erg lang. Aanvankelijk in de Achterhoek waar ik ben geboren, inmiddels bij een mooie club in Nijmegen. Het is voor mij een manier om me te ontspannen en even niet met politiek bezig te zijn, ook omdat ik een geweldig team en een fantastische trainer heb.

Vicky Maeijer (PVV)

Sport en bewegen spelen voor mij een belangrijke rol. Niet alleen om fit te blijven, maar ook om mijn hoofd leeg te maken na een lange dag. Ik loop graag hard en fitness. En af en toe doe ik ook aan paardrijden.

Michiel van Nispen (SP)

Sport en bewegen betekenen veel voor me. Ik ben begonnen als voetballertje maar later overgestapt op atletiek, inmiddels ben ik een vrij fanatiek marathonloper. Sport houdt me fit en ik ontspan ervan na een dag met politieke beslommeringen, debatten en gesprekken. Daarnaast houd ik er van wedstrijden te bezoeken van NAC Breda, vooral ook vanwege het sociale aspect. En dat geldt ook voor de atletiektrainingen van mijn zoontjes op zaterdagochtend. Ik geniet ervan om te zien dat mijn zoontjes plezier beleven aan het sporten en ik kom zelf allerlei vrienden en bekenden tegen op de vereniging.

Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Eerlijk gezegd zou ik wel wat meer willen sporten en bewegen. Met volle werkdagen is het voor mij soms zoeken naar wanneer je dat kunt doen. Mijn kinderen daarentegen zijn fanatiek in het sporten. Ik ben heel blij dat de KNVB nu alsnog de mogelijkheden gebruikt om een regiocup voor de jeugd te organiseren. Ik heb heel veel zin heeft om weer langs de lijn te staan. We hebben het sporten en het supporten gemist!

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)

Ik heb sinds mijn derde diabetes type 1. Hierdoor is bewegen een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden: mijn suikerwaardes zijn dan zoveel beter! De directe invloed van bewegen op mijn fysieke en daarmee ook mijn psychische gezondheid is daarom enorm. Het is wel een uitdaging om als Tweede Kamerlid veel te bewegen, want debatten duren hier soms wel tien uur en dan zit je alleen maar. Ik zou af en toe wel even een beweegpauze willen bij debatten.

Liane den Haan (Fractie Den Haan)

Ik heb sporten nooit echt leuk gevonden maar besef hoe belangrijk het is voor een gezond leven. Daarom wandel ik veel en probeer ik regelmatig hard te lopen.