Spring naar content

Zo monitor en evalueer je werkzaamheden van buurtsportcoaches

Gemeenten, lokale partners en buurtsportcoaches hebben behoefte aan ondersteuning voor monitoring en evaluatie. Wat levert de inzet van buurtsportcoaches lokaal op? Is er aanleiding om doelen of aanpakken bij te stellen? Het stappenplan van het Mulier Instituut helpt gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches, om de werkzaamheden van buurtsportcoaches goed te monitoren en te evalueren.

Stappenplan voor het monitorings- en evaluatiebeleid

Het Mulier Instituut heeft gemeenten, buurtsportcoaches en werkgevers van buurtsportcoaches gevraagd naar hun ondersteuningsbehoeften (2017). Wat blijkt? Zij hebben allemaal het meest behoefte aan hulp bij het inrichten van het monitorings- en evaluatiebeleid.

Het Mulier Instituut heeft daarom een stappenplan ontwikkeld om gemeenten of buurtsportcoaches handvatten te bieden om zelf een monitorings- en evaluatieplan op te stellen en deze te integreren in de werkzaamheden van de buurtsportcoach en partners. Daarmee wordt gezorgd dat uiteindelijk goed inzicht wordt verkregen in wat de inzet van de buurtsportcoach oplevert.

Met het stappenplan worden praktische werkbladen geleverd en voorbeelden van het monitorings- en evaluatiebeleid van de gemeenten Soest en Enschede. Daarnaast heeft het Mulier Instituut samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen een handig overzicht gemaakt van de belangrijkste openbare data voor sport- en beweegbeleid.

De acht stappen

In figuur 1 zie je aan de hand van de realisatie van het buurtsportcoachbeleid welke acht stappen nodig zijn voor monitoring en evaluatie. Monitoring en evaluatie maakt integraal onderdeel uit van het werkproces van buurtsportcoaches en is in alle fasen van de realisatie van het buurtsportcoachbeleid belangrijk. In dit stappenplan richten we ons binnen de vier fasen van realisatie van het buurtsportcoachbeleid op de taken die van belang zijn voor monitoring en evaluatie: doelen, uitvoeren, analyseren en bijsturen.

Fasen stappenplan
Figuur 1. Proces van planning, uitvoering en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches (Bron: Mulier Instituut)

Veelgestelde vragen bij monitoren en evalueren

Vaak is nog veel onduidelijk bij het monitoren en evalueren van het buurtsportcoachbeleid. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen monitoren en evalueren, en hoe kun je conclusies trekken over effectiviteit van het buurtsportcoachbeleid? Omdat het Mulier Instituut van gemeenten, werkgevers en buurtsportcoaches veel vragen kreeg over hoe je goed kunt monitoren en evalueren, hebben zij de meest gestelde vragen beantwoord. Lees hierover meer op de website van het Mulier Instituut. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Wikke van Stam (w.vanstam@mulierinstituut.nl).

Meer lezen