Spring naar content

Zo stimuleert Almere de lokale top- en breedtesport

Het Almere Kenniscentrum Talent wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van van de top- en breedtesport in Almere. Steeds meer verenigingen haken aan bij deze unieke werkwijze. Wat zijn inmiddels de ervaringen?

Een leven lang sport en bewegen

Maar eerst wat meer achtergrond over het hoe en waarom van Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Goede motorische vaardigheden bij kinderen staan al lange tijd onder druk. Deze ontwikkeling heeft de gemeente Almere doen besluiten om het AKT op te richten samen met de provincie Flevoland. Sinds mei 2017 is het AKT een onderdeel van het gemeentelijk beleid dat is vastgesteld in de sportnota. Centraal in de aanpak is dat ieder kind zijn/haar talent heeft. En vanuit dié gedachte wil het AKT dát talent verder ontwikkelen. Dus bij het ene kind gaat het om talentontwikkeling voor een leven lang sport en bewegen en bij het andere kind om de ontwikkeling van zijn/haar (top)sporttalent.

Concrete handvatten

Maar hoe wil het AKT nou eigenlijk bereiken dat ieder kind zijn eigen talent verder ontwikkelt? In samenwerking met het basis- en voortgezet onderwijs, de sportverenigingen / Regionale Talent Centra (RTC) in Almere, het MBO College Poort Sport & Bewegen, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en Topsport Flevoland werken zij aan een veelzijdige opleiding voor de jeugd. Veelzijdigheid leidt tot een betere basis, meer plezier en minder uitval. Binnen het AKT maken ze gebruik van verschillende methoden en modellen, waaronder het Athletic Skills Model (ASM). Het ASM helpt met haar opleidingen (workshop, basiscursus en instructeursopleiding) voor een vertaling naar concrete handvatten voor verenigingstrainers, RTC-coaches en vakdocenten. Inmiddels heeft het AKT een unieke samenwerking met het ASM.

Jeugd gaat duidelijk beter bewegen

Verschillende verenigingen werken al met de AKT-werkwijze en de ambitie is om meer verenigingen en RTC’s te betrekken. In dit artikel vertellen drie verenigingen meer over hun samenwerking met het AKT en welke effecten zij nu al zien.

Schermen: Betere coördinatie

Trainer Ad van der Weg en schermer Randy van Fencing club Almere vertellen hoe ze met het AKT in contact zijn gekomen, wat hun ervaringen zijn en waarom ze meedoen. “Voordat het AKT werd geïntroduceerd, werkten we al met het Athletic Skills Model en hebben dat geïntegreerd in de opleiding van de schermbond. Je ziet inmiddels de effecten. De jonge kinderen gaan duidelijk beter bewegen doordat de lessen niet alleen op het schermen zijn gericht, maar veel breder. Er worden spelletjes gespeeld en ze doen ook verschillende sporten. Met name de coördinatie wordt beter en dat is heel belangrijk bij het schermen.” Ook leuk om te melden is dat Randy dankzij het jarenlang trainen met onder andere het ASM, Nederlands kampioen degenschermen is geworden bij de junioren. Ad laat verder weten hoe hij de AKT werkwijze vanuit de gemeente ervaart. “We hebben een hele goede ondersteuning vanuit de gemeente. Gemeente Almere heeft veel expertise en de afspraken lopen goed over en weer. De uitwisseling van informatie moet wel nog wat beter op gang komen.”

Voetbal: Eraan wennen

Jason Oost is jeugdtrainer bij Almere City en is benaderd voor de AKT werkwijze door de gemeente. De instructeursopleiding ASM past heel goed in de weg die Almere City met hun opleiding wil inslaan. ”Inmiddels hebben alle trainers bij ons deze instructeursopleiding gevolgd. We zijn vorig seizoen begonnen met het introduceren van enkele trainingsvormen, vooral in de warming up: stoeivormen, spelvormen ASM, donorsporten en technisch adaptieve trainingen. Dit is een leerjaar voor ons wat betreft ASM. Zowel de trainers als de spelers moeten eraan wennen. Komend seizoen gaat ieder team één keer in de drie weken aan de slag in één van de AKT ruimten.”

Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Jason vertelt verder. “Je merkt dat als je volgens nieuwe methoden gaat werken dat er altijd wel ergens weerstand is. Maar je moet het gewoon gaan doen. We hopen in ieder geval dat de spelers meer veelzijdige bewegers worden. Voor mij als trainer betekent het in ieder geval dat ik een meer creatieve en complete trainer ben geworden, ik heb nieuwe ideeën gekregen en meer energie.” Hoe ziet Jason de toekomst? “We hopen dat we voetballers krijgen die zich aan alle omstandigheden aan kunnen passen, zowel fysiek als mentaal. Dat het meer complete voetballers worden die creatief zijn en vanuit het plezier van het spel spelen. Ik zie de ASM aanpak als holistisch en van nut voor elke sportvereniging. We hebben veelzijdige bewegers nodig.”

Windsurfen: Vooral leuke dingen doen

Trainer Robbert Jan van Velzen bij RTC Windsurf en bij windsurfvereniging Almere Centraal vertelt over hun samenwerking met het AKT en de ASM methodiek. “Vanuit de gemeente Almere kreeg ik de vraag wat ik als talentcoach en RTC trainer nodig had en mijn antwoord was: veelzijdige bewegers. Zo zijn wij al in een heel vroeg stadium betrokken geraakt bij het AKT als partner. We hebben inmiddels al veel ervaring met ASM als onderdeel van de watersporttraining. De uitdaging blijft wel om de sporters mee te nemen in de visie. We leggen het uit zonder teveel in te gaan op het waarom. We doen vooral leuke dingen en als de coach zegt dat het goed is, dan is dat ook zo.”

Overtuigende trainers

Over de ervaringen met bestuurders en ouders kan Robbert Jan het volgende zeggen: “Het begint met overtuigde trainers. Zij kunnen dan het bestuur enthousiasmeren. Bij ouders werkt het het beste via rolmodellen. Zo van: ‘kijk zij doen het ook en zie hoe effectief het is’. Maar ook via ouderavonden. Het groeit langzaamaan.” Wat het tot nu toe al heeft gebracht kan Robbert Jan het volgende vertellen: “Ik werk vooral met jonge sporters in de groeispurt. Voor hen is de belasting groot. Door met ASM te werken is bij de laatst afgeleverde groep nog niemand geblesseerd geraakt. Coaches vertellen mij ‘zo goed hebben wij jonge sporters nog nooit zien instromen’. Nu zijn we zover dat we deze training verder gaan uitbreiden en inbedden. Voor wat betreft mezelf ben ik een meer allround trainer en coach geworden. Bovendien werk ik meer samen met andere ASM trainers en krijg zo meer inzichten. We leren van elkaar! En last but not least: het levert innovatie op in de watersport. We zijn van een seizoensport naar een ‘jaarrondsport’ gegaan. In november gaan we de zaal in, in april het water op. Dit trekt ook meer leden.”

Partijen verbinden

André Kemper is projectadviseur bij het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Hij vertelt hier wat ze beogen met het AKT en hoe verschillende verenigingen baat kunnen hebben als partner. “Laat ik beginnen met de rol die het AKT heeft. Wij delen onder andere kennis over het breed motorisch opleiden, bieden naschoolse beweeglessen aan en richten in Almere binnen- en buitenruimtes in, specifiek gericht op deze manier van veelzijdig bewegen. Daarbij verbinden wij verschillende partijen. De verbinding tussen onderwijs en sportvereniging om het beweegniveau omhoog te krijgen vinden wij dan ook zeer belangrijk.”

Betere bewegers

Kinderen van nu zitten vaak veel meer stil achter hun tablet en telefoon. Het niveau van bewegen is veel minder geworden en veel verenigingen zijn van oudsher heel sportspecifiek gericht. Het AKT heeft dan ook als doel om kinderen, het liefst al van jongs af aan, betere bewegers te maken die breed motorisch zijn opgeleid o.a. met behulp van het ASM. Het bewegingsonderwijs speelt hierin een belangrijke rol, maar ook sportverenigingen kunnen hier dus specifiek op inspelen.

Grote rol voor verenigingen

“Wij willen zoveel mogelijk verenigingen bekend maken met het breed motorisch opleiden van kinderen.We hebben inmiddels al met 10 sportverenigingen een partnership afgesloten waarbij het breed motorisch opleiden centraal staat. Ook hebben we sinds juni 2017 innovatieve AKT binnenruimtes geopend, waar de kwaliteit van bewegen centraal staat. Deze accommodatie is uniek in Nederland. Het zijn een AKT multiruimte, dojoruimte, turnruimte, fitnessruimte en de drie vergaderruimtes. Verschillende sportverenigingen trainen hier inmiddels al als aanvulling op hun trainingsprogramma. Vanuit het AKT helpen wij met de implementatie van het ASM. Zij kunnen bij mij terecht met vragen over de accommodatie, planningen, bewegingsinhoudelijke vragen, het leggen van verbinding met andere verenigingen, etc.”

Langer blijven bewegen

Tenslotte laat André nog weten: “Door de jeugd breed motorisch op te leiden, worden ze uiteindelijk ook beter in de sport van hun keuze later. Met afwisseling en uitdaging die je hen biedt, bindt je hen uiteindelijk ook aan je vereniging. Als je hier bewust mee bezig bent, merk je dat kinderen meer successen behalen en zo langer en met meer plezier blijven bewegen en dat ook nog eens met de kans op minder blessures.”

Meer lezen? Vind publicaties over talentontwikkeling in de Kennisbank Sport en Bewegen.