Spring naar content

Anouk Brandsema

Als socioloog is Anouk betrokken bij diverse onderzoeken omtrent de ‘zachte kant’ van het sport- en beweegbeleid. Zij doet onderzoek naar diverse groepen die vooralsnog minder deelnemen aan sport en bewegen. Denk hierbij aan mensen met een beperking (verstandelijk of lichamelijk), mensen met een migratieachtergrond of ouderen. Anouk is tevens betrokken bij het gemeentelijk beleid om sport en bewegen onder deze groepen te stimuleren, door bijvoorbeeld de inzet van buurtsportcoaches te monitoren en te evalueren.

De aspecten rondom diversiteit en sport- en beweegstimulering combineert zij met het uitvoeren van monitoring en evaluatie van (lokale) beleidsinitiatieven, het monitoren van verenigingen en het onderzoeken van de mogelijkheden om sport en het sociaal domein nader tot elkaar te brengen, zoals in Houten.