Spring naar content

Han Baeten

Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de psychosociale hulpverlening en sinds 2011 combineer ik mijn werk als bedrijfsmaatschappelijk werker met mijn werkzaamheden als Runningtherapeut vanuit www.loopjezelfbeter.nl

Mensen helpen letterlijk en figuurlijk in beweging te komen is namelijk een van mijn grootste passies. Kennis willen delen vormt een andere drive in mijn leven. Omdat ik regelmatig ervaar hoe weinig bekend is over de wisselwerking tussen sporten, hersenen en je psyche ben ik gestart met het digitale platform www.bewegenvoorjebrein.nl

Er is inmiddels heel veel nationale en internationale content beschikbaar variërend van infotainement tot hooggekwalificeerde wetenschappelijke content over de effecten van bewegen / sporten op cognitieve vermogens, psychische gezondheid en sociaal functioneren. Dit platform heeft onder andere als doel deze kennis te ontsluiten voor een groter publiek. Het platform is verder bedoeld om professionals handvatten te bieden om bewegen in te zetten als onderdeel van de begeleiding / therapie en de methodiek te kunnen ontwikkelen, verantwoorden of te verbeteren. Maar dit platform is zeker ook bedoeld voor de consument die de voordelen wil plukken van de effecten van sporten op zijn psychisch welbevinden. Én voor diegenen die meer wil weten waarom en hoe bewegen als interventie ingezet kan worden voor een goede mentale gezondheid. Inmiddels zijn meerdere partijen betrokken geraakt bij dit platform en door de brede inzet van de diverse partners is een vorm van kennisdelen ontstaan die uniek genoemd mag worden in Nederland. Kenmerkend aan de deelnemende partners is namelijk dat zij allen hun kennisdeel inbrengen zonder direct financieel belang. Kernbegrip in alle acties is dat bewegen het middel is tot verandering en deze informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn.