Spring naar content

Harry Vedder

Harry Vedder (1958) is van 1989 t/m 1997 als Hoofd Advisering werkzaam geweest bij de Sector Sportaccommodaties van NOC*NSF (het latere ISA Sport). Sinds 2002 is Harry medeoprichter en eigenaar van het adviesbureau M3V dat advies- en managementdiensten verleent op het gebied van met name Onderwijshuisvesting en Sportaccommodaties.
Samen met de opdrachtgever zorgt M3V voor voorzieningen en voorzieningenbeleid waarbij het gebruik, de gebruikers én bestuurlijke ambities centraal staan. Duurzaamheid, functionaliteit en een betaalbare exploitatie is daarbij de leidraad. Ambities brengen wij naar toekomstgericht beleid, voorzieningenstructuren en integrale huisvestingsplannen. M3V vertaalt wensen en eisen in uitdagende programma’s van eisen en vraagspecificaties. Slimme aanbestedingsstrategieën geven hét startsignaal voor een toekomstig gegarandeerd binnen uw budget passende exploitatie. Niet alleen vóór en tijdens het bouwproces, maar gedurende de hele ‘Life Cycle’ van het gebouw.
De werkwijze van Harry kenmerkt zich door het steeds ontwikkelen van partnerschap met (naaste) medewerkers en opdrachtgevers en minder door hiërarchisch handelen. Harry onderscheid zich binnen M3V en haar markt door zijn inzet op het gebied van bouwprocesinnovatie en vernieuwende aanbestedingen.
Harry is afgestudeerd in de Civiele Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en woont sinds 1989 in Arnhem.