Spring naar content

Inge Claringbould

Inge Claringbould werkt als Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht, bij de afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In haar promotieonderzoek onderzocht zij gender in hogere sportbestuursfuncties. Daarna heeft ze zich in bredere zin gespecialiseerd in vraagstukken van diversiteit in sportorganisaties.
In de afgelopen jaren heeft ze tevens onderzoek gedaan naar de rol van volwassenen bij jeugdsport en naar de vraag hoe met thema’s als agressie en integriteit in sport wordt omgegaan.
Zij is bij Bestuurs-en Organisatiewetenschap programmadirecteur van de master Sportbeleid en Sportmanagement.