Spring naar content

Jasper van Houten

Jasper van Houten is sportsocioloog en als docent/onderzoeker werkzaam bij HAN Sport en Bewegen en als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit.

HAN Sport en Bewegen leidt sport- en beweegprofessionals op binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), middels de Bacheloropleidingen Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sportkunde en de Master Sport- en Beweeginnovatie. In deze context is Jasper werkzaam binnen het expertisegebied Sports Economics & Strategic Sports Management (SESS). Hij (bege)leidt onderzoek, verzorgt onderwijs en begeleidt studenten bij het Transferpunt Sport, een “professionele leergemeenschap” in de vorm van een advies- en onderzoeksbureau waar studenten, gecoacht door docenten en andere professionals, ondersteuning bieden aan en onderzoek doen voor sportaanbieders en sport(service)bedrijven.

Als buitenpromovendus bij de sectie Sociologie (Radboud Social and Cultural Research) van de Radboud universiteit onderzoekt Jasper de invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op sportparticipatie gedurende de levensloop. Hierbij richt hij zich met name op de mate waarin en wijze waarop belangrijke levensgebeurtenissen die de overgangsfase naar volwassenheid markeren (denk aan beginnen met werken, samenwonen, trouwen en de geboorte van een kind), kunnen leiden tot veranderingen in sportdeelname gedurende deze drukke levensfase.

De inzichten uit zijn promotieonderzoek worden onder andere verwerkt in het onderwijs van HAN Sport en Bewegen en de adviezen en ondersteuning van het Transferpunt Sport, om zo – in samenwerking met studenten en andere professionals – “een leven lang sporten” te stimuleren.

Meer informatie:
https://www.researchgate.net/profile/Jasper_Houten
https://www.transferpuntsport.nl