Spring naar content

Jutka Halberstadt

Dr. Jutka Halberstadt, psycholoog, werkt als universitair docent kinderobesitas bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en is de landelijk projectmanager van Care for Obesity. In dit project wordt, met financiering van het ministerie van VWS en in samenwerking met 8 proeftuingemeenten, het landelijk model voor de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas ontwikkeld. Dit model draagt, op basis van kennis uit wetenschap, beleid en praktijk, bij aan het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor deze kinderen en hun gezin. Ook het onderzoek van Jutka en haar team bij de VU beoogt hieraan bij te dragen. Eerder was Jutka landelijk projectmanager van het Partnerschap Overgewicht Nederland dat de Zorgstandaard Obesitas heeft gemaakt.