Spring naar content

Karen Hitters

Ik ben gedrag- en bewegingsexpert. Ik wil graag beweging op maatschappelijke thema’s bereiken (zoals sport, bewegen, gezondheid, duurzame inzetbaarheid, duurzaamheid). Ik doe dit altijd vanuit kennis over bewuste en onbewuste gedragsverandering, de principes van de (sociale) marketing en mijn uitgebreide ervaring met kwalitatief marktonderzoek. Dit betekent dat inzichten over en behoeften van de doelgroep centraal staan. Ik verwonder mij over de huidige focus in onze maatschappij op rendement en ratio en pleit voor meer inzicht in en rekening houden met menselijk (onbewust) gedrag. Een overzicht van hetgeen ik de afgelopen jaren gepubliceerd heb is o.a. te vinden op karenhitters.wordpress.com en op mijn LinkedIn profiel.