Spring naar content

Monique van Rooijen

Sport, de belangrijkste bijzaak in het leven. Voor mij vanaf mijn jeugd een belangrijk deel van mijn vrij tijd als actief buitenkind. Daar wilde ik meer van weten. Daarom lopen sport en vrije tijd al sinds mijn studiejaren als een rode draad door mijn professionele leven. Een eerste kennismaking met sport in een commerciële context vond plaats tijdens haar studie Sportmarketing (in de commerciële sportwereld ook wel bekend als SPECO). Naast de commerciële kant van sport en vrije tijd deed ik kennis op rondom de beleidsmatige kant van sport en vrije tijd tijdens mijn studie Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Via een baan als onderzoeker bij onderzoeks- en adviesbureau Foodstep kon ze haar interesse in sport en vrije tijd combineren met onderzoek en advies naar voeding.

Op dit moment ben ik als docent en onderzoeker werkzaam bij de Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Binnen dit instituut coach ik studenten bij de opleiding Sportmarketing op het gebied van marktonderzoek, marketing, sponsoring en branding. Daarnaast doe ik onderzoek naar sport gerelateerde onderwerpen, zoals de economische en maatschappelijke impact van sportevenementen en de betaalbaarheid van sport. Naast deze onderwerpen richt het onderzoek zich ook op de branding van topsporters en de opkomende invloed van esports en gaming in de (sport)marketing. Leuke projecten die niet zelden resulteren in presentatie op een nationaal- of internationaal congres, artikelen op sportwebsites en een boek over esports.

In de toekomst staat een verdieping in de interessegebieden (beweeg)games/esports en gemeentelijk, regionaal en provinciaal sportbeleid, events en branding van topsporters centraal in mijn colleges en het onderzoek dat ik doe.