Spring naar content

Nico Gense

Nico houdt zich voornamelijk bezig met het stimuleren en bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl van kinderen en jongeren met een beperking in het speciaal en speciaal voortgezet onderwijs.

Dit doet hij vanuit de Stichting Special Heroes Nederland waar het nastreven van de benoemde actieve en gezonde leefstijl binnen diverse programma’s en interventies aan bijzondere doel- en leeftijdsgroepen wordt nagestreefd.

Dat vindt plaats in het speciaal en speciaal voortgezet onderwijs middels de interventie Special Heroes, in de zorg middels de interventie Zo kan het Ook en binnen de revalidatie middels de interventie Revalidatie, Sport en Bewegen.