Spring naar content

Paul Voncken (Qwiek)

Paul Voncken is werkzaam voor Qwiek BV. Qwiek ontwikkelt zorginnovaties voor senioren op basis van behoeftes die direct van de markt afkomstig zijn. Onze producten zijn het resultaat van lange ontwikkeltrajecten die samen met zorginstellingen, medewerkers, cliënten en mantelzorgers zijn uitgevoerd. Alle producten zijn ontwikkeld om senioren in zorghuizen fysiek, sociaal en/of mentaal te prikkelen en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de cliënten.

Vanuit dit oogpunt sluiten de producten daarom aan bij het inrichten van een beweegvriendelijke omgeving en het toepassen van de belevingsgerichte zorg.

Qwiek is een zusterbedrijf van Noos Design, een industrieel ontwerp bureau gedreven door een passie voor het ontwikkelen van interactieve producten. Met een focus op de zorgsector is Noos Design continu bezig met nieuwe (zorg)innovaties en versterkt zo de Qwiek producten.

Meer info op www.Qwiek.eu