Spring naar content

Piet Kranendonk

Na zijn opleiding heeft Piet 9 jaar bij Fugro Ingenieursbureau gewerkt als geohydrologisch en grondmechanisch specialist. Daarna is een sporttechnisch specialisme ontwikkeld vanuit een 8 jarig dienstverband bij NOC*NSF en ISA Sport.
Piet is medeoprichter en partner bij ASC Sports & Water en onderdeel van de Koops & Romeijn Groep. Vanuit deze organisaties wordt sinds 2006 invulling gegeven aan sporttechnische, geohydrologische en grondmechanische vraagstukken. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het ontwerp, onderhoud en beheer van buitensportaccommodaties en op het ontwerp van bouwputbemalingen, het bergen en infiltreren van hemelwater in de bodem en het oplossen van wateroverlastproblemen in de bodem.
De afgelopen 20 jaar heeft Piet voor veel gemeenten gewerkt aan het ontwerpen en beheren van zowel cultuur- als civieltechnische sportconstructies op zeer gevarieerde bodems. Ook wordt hij regelmatig gevraagd voor het oplossen van wateroverlast- en zettingsproblemen.
Doordachte en gedragen adviezen van ontwerp tot in gebruik name, een brede focus en passie voor het vak, daarin herkent u de kwaliteit van ASC Sports & Water.