Spring naar content

Remco Boer

Vanaf de start van Kenniscentrum Sport was Remco Boer voorzitter Raad van Bestuur en algemeen directeur – een functie die hij sinds 1 november 2012 ook bekleedde bij de rechtsvoorganger Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) waaraan hij vanaf 2006 in diverse managementfuncties verbonden was.
Eerder is hij als afgestudeerd bewegingswetenschapper in de sportsector werkzaam geweest, onder meer als zelfstandig ondernemer, ontwikkelaar in het hoger beroepsonderwijs en beleidsmedewerker bij de directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Remco Boer heeft met veel inzet bijgedragen aan de ambitie van NISB om zich te ontwikkelen tot een toepassingsgericht kennisinstituut voor het brede veld van sport en bewegen.