Spring naar content

Remco Hoekman

Remco Hoekman (afgestudeerd Vrijetijdwetenschapper, Universiteit van Tilburg) is een ervaren senior onderzoeker die vanaf 2004 is verbonden aan het Mulier Instituut. In het verleden is Remco werkzaam geweest voor de Eindhovense Sportraad en de gemeente Eindhoven.

Remco heeft in de afgelopen jaren veelvuldig wetenschappelijk en toegepast onderzoek verricht naar sportdeelname, sportbeleid en sportaccommodaties, zowel op landelijk niveau alsook bij individuele gemeenten en provincies en een omvangrijke publicatielijst opgebouwd op deze thema’s. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de publicaties rondom sport en recessie, ruimtebehoefte voor sport, sportdeelname en accommodatiegebruik, sportverenigingen in krimpkernen, gemeentelijke uitgaven aan sport en rekenkameronderzoek naar sportbeleid.

Remco geldt als expert op het terrein van sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname en is bekend met lokale, regionale en provinciale vraagstukken. Hij verzorgt met regelmaat lezingen tijdens studiedagen of seminars voor gemeente en provincie ambtenaren en heeft zitting in diverse expertgroepen. Verder is Remco oud-redactielid van SportLokaal, het vakblad voor gemeentelijke sportambtenaren en -bestuurders, columnist van het vakblad SportAccom en lid van de beoordelingscommissie voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het jaar’ en ‘Beste beleidsinitiatief sport’. Internationaal geniet Remco bekendheid als mede oprichter van MEASURE het Europese netwerk van experts op het terrein van sportdeelnameonderzoek (www.measuresport.eu), bestuurslid van de European Association for Sociology of Sport (EASS) en redacteur van het boek ‘Sport Clubs in Europe’.