Spring naar content

Sanne Niemer

Sanne Niemer is als onderzoeker op gebied van kinderen en obesitas werkzaam bij de VU. Haar onderzoek bekijkt het kind- en ouderperspectief op communicatie over gewicht en leefstijl. Wat werkt wel en niet in gesprek en hoe willen kinderen en ouders eigenlijk het liefst aangesproken worden?

Tevens is Sanne actief als trainer op het gebied van praten over gewicht en leefstijl. Als voormalig landelijk projectleider van LEFF heeft ze van dichtbij gezien wat een vooruitgang kinderen en ouders kunnen boeken als ze passende ondersteuning krijgen. De positieve en respectvolle aanpak was daarbij cruciaal.

Sanne is nog bij LEFF betrokken voor de kwaliteitsbewaking van de interventie, die landelijk beschikbaar is via de stichting Gezonde Jeugd.