Spring naar content

Willie Westerhof

Willie’s focus ligt op de maatschappelijke waarde van sport en ‘sport als middel’ voor kansarme groepen. Zij is er van overtuigd dat sport en bewegen kunnen bijdragen aan een mooie, rechtvaardige wereld. Haar kennisgebieden zijn: diversiteit, vluchtelingen, allochtonen, gender, veilig opvoed- en opgroeiklimaat, open clubs, (lokale) samenwerking en ‘leren en kennisoverdracht’.

Als professional zet zij haar verbindende kwaliteiten graag in om samenwerking tussen mensen en organisaties te bevorderen en kennisontwikkeling, -uitwisseling en -overdracht te faciliteren. Kennis ontwikkelen vanuit de praktijk en wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar maken ervaart zij als mooie en waardevolle uitdagingen in haar werk.

Als vrijwilliger is zij voorzitter van een ruitersportvereniging. Haar vrije tijd vult zij actief met fietsen, wandelen en tuinieren.