Spring naar content

Collectorveld vangt de warmte op onder korfbalveld in Eindhoven

De gemeente Eindhoven is sinds de zomer van 2023 eigenaar van een multifunctioneel en duurzaam sportveld dat is aangesloten op de gemeentelijke warmte- en koudeopslag. Dat betekent: koele velden, verwarmde huizen.

Bijdrage aan de verduurzaming

De sportsector kan op allerlei manieren een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land. Bijvoorbeeld door het eigen energiegebruik te reduceren. Maar je kunt als sportaccommodatie een stap verder gaan en zelf energie opwekken. Dat laatste is wat er gebeurt op Sportpark Strijp in Eindhoven.

Sportpark Strijp

Begin 2023 is op Sportpark Strijp het kunstgrasveld van korfbalvereniging Rust Roest vervangen door een duurzaam en multifunctioneel sportveld. De toplaag is voorzien van multicourt waardoor het veld voor meerdere sporten te gebruiken is. Tegelijkertijd is onder dit nieuwe kunstgras een collectorveld aangelegd om warmte op te vangen. Hoe zit dat precies?

Werking van een collectorveld

In de zomer kan een kunstgrasveld erg heet worden. En warmte is energie – zonde dus om daar niets mee te doen. Daarom is er onder het kunstgrasveld een netwerk aan leidingen aangelegd waarmee deze warmte kan worden opgevangen. Dit veld van warmtecollectoren bestaat uit buizen in speciale tegels waardoor een koude vloeistof stroomt die door inwerking van de zon op het kunstgrasveld wordt verwarmd. De opgewarmde vloeistof wordt vervolgens opgeslagen in de bodem.

Warmte- en koudeopslag

Voor het aansluiten van de ‘geoogste’ warmte van Sportpark Strijp op de warmtevraag, wordt gebruikgemaakt van de aanwezige warmte- en koudeopslag (WKO). Deze koppeling is de eerste in Nederland. Nog nergens is de combinatie van collectoren met bodemopslag op deze manier toegepast.

De gebufferde energievoorraad kan volgens berekeningen zo’n 150 woningen verwarmen – naast de school, het multifunctionele gebouw met binnensport-faciliteiten, het kinderdagverblijf en de sportkantine. Een aangename bijkomstigheid voor de sporters: in de zomer blijft het sportveld zo een stuk koeler. Door een collectorveld daalt de temperatuur op een kunstgrasveld naar schatting met maar liefst 10 tot 15 graden Celsius waardoor de hittestress aanmerkelijk wordt verminderd.

Kosten

Een collectorveld onder een sportveld maakt dat de kosten van de aanleg stijgen. Volgens Teun Wouters, directeur van aannemersbedrijf Finovi, dat het veld in Eindhoven heeft aangelegd, praat je al snel over een meerinvestering van 600.000 euro. Als er in het gebied nog geen WKO-installatie ligt, dan komt er nog eens 600.000 euro bij. Ook moeten er kosten worden gemaakt voor het leidingnet naar de woningen toe. Deskundigen gaan uit van een gemiddelde terugverdientijd van tussen de zes en de tien jaar.

Smaakt naar meer

De gemeente Eindhoven is hoopvol gestemd over het project. Als het aan haar ligt, blijft het niet bij één sportveld. De stad heeft achttien kunstgrasvoetbalvelden, twee korfbalvelden, twaalf hockeyvelden en 83 tennisbanen die in principe geschikt zijn voor het winnen van warmte. En met lage energiekosten kun je het lidmaatschap bij een sportvereniging betaalbaar houden. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee.

Proeftuin

Woonwijk ’t Ven is door het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) in 2018 aangewezen als proeftuin voor aardgas-alternatieven. Binnen het PAW worden pilots gedaan om te ontdekken hoe Nederland in 2050 aardgasvrij kunnen zijn. Op Sportpark Strijp in ’t Ven is een collectorveld aangelegd waarvan de overtollige warmte wordt ingezet voor het verwarmen van woningen als alternatief voor aardgas.

Groot potentieel

Datzelfde geldt voor andere gemeenten in Nederland. De 4.000 kunstgrasvelden vormen een enorm marktpotentieel voor collectorvelden. Als onder elk van die velden een collectorveld zou liggen, komt dat volgens deskundigen neer op 800.000 gasvrije woningen. Hiermee kan de sportsector een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang naar groene energie.