Spring naar content

Continuïteit voor de club door verduurzaming

Toen we op bezoek waren bij hockeyvereniging ‘de Graspiepers’ in Drachten, waren we getuige van een mooi staaltje verduurzaming in uitvoering. In de lichtmasten langs het veld hingen installateurs op grote hoogte om de conventionele verlichting te vervangen door led. Maar de Graspiepers gaan verder.

Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld waar we in leven. Al is het maar, omdat het aantal graspiepers – het weidevogeltje waar de club naar is vernoemd – in Nederland al jaren flink afneemt. Dirk Baron, voorzitter van DMHC de Graspiepers vertelt over de ambities van de club: “We leven in een tijd waarin verduurzaming een steeds grotere rol speelt. Als vereniging ben je niet anders dan de wereld om je heen. We moeten hier dus in mee. Met het verduurzamen bieden we ook continuïteit voor de club.”

Voorzitter Dirk Baron (links) en Adri Uildriks (rechts) van de duurzaamheidscommissie van DMHC "de Graspiepers"
Voorzitter Dirk Baron (links) en Adri Uildriks (rechts) van de duurzaamheidscommissie van DMHC “de Graspiepers”

Duurzaam clubhuis

Het clubhuis is nog maar zo’n 10 jaar oud, maar toch kan pand duurzamer. Daarom is de Commissie Verduurzaming Clubhuis opgericht, waar Adri Uildriks zich voor inzet. “Ons clubhuis is van stichting Kohodra, gelieerd aan de vereniging. De velden van de gemeente, maar de verlichting is weer van de stichting. Al enige tijd geleden zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om kosten te besparen met verduurzamen.” Om de besparingen te kunnen realiseren, zijn ook investeringen nodig. Dirk Baron: “We wilden weten hoe we het energieverbruik zoveel mogelijk kunnen terugdringen, zonder de jaarrekening van de vereniging te belasten.”

Begeleiding van SportStroom

Daarbij heeft de club de hulp ingeroepen van SportStroom, ook uit Drachten. Leuk detail: SportStroom is in 2003 opgericht door de toenmalige voorzitter van de Graspiepers, toen de energiemarkt werd geprivatiseerd en het gunstig werd voor clubs om collectief energie in te kopen. SportStroom is één van de acht geselecteerde advies partijen die de begeleidingstrajecten van NOC*NSF voor sportclubs uitvoeren. Deze begeleidingstrajecten zijn gesubsidieerd door het Ministerie van VWS en kosten de clubs dus niets.

Robert den Ouden, directeur bij SportStroom heeft al vele van deze trajecten begeleid. “Het totale traject duurt ongeveer anderhalf jaar waarbij we een harde doelstelling hanteren: Het stroomverbruik 40% omlaag en het gasverbruik reduceren met 10%. Het traject begint met een nulmeting: de energiescan. Hoe staat de accommodatie er bouwkundig en technisch voor? Verrassend genoeg komen daar vaak hele andere dingen naar voren dan de club zelf denkt. Dat geeft een mooie dynamiek tussen de enthousiaste vrijwilliger, het enthousiaste bestuur en de professional die het begeleidt. Samen kom je ergens!”

Klein beginnen

conventionele lampen worden verwijderd, led armaturen worden geïnstalleerd.
Foto’s installatie: conventionele lampen worden verwijderd, led armaturen worden geïnstalleerd.

“We hebben gelijk klokken geplaatst op onder andere de koeling en het licht”, vertelt Dirk Baron. “Zo kun je al je energieverbruik verminderen en het is financieel snel te realiseren. Ofwel: Pak het laaghangende fruit.” De eerste (wat grotere) investering is de veldverlichting. Adri Uildriks: “Als vereniging kun je maar liefst 46% besparen op de veldverlichting, door de conventionele lampen te vervangen door led. Dat hebben we dus vandaag gedaan. Als we weten hoeveel stroom we hebben bespaard, kunnen we gaan bepalen hoeveel zonnepanelen we nodig hebben voor de opwek.”

En dat brengt ons bij het clubhuis. Robert: “We gaan kijken naar de middellange en lange termijn. Dan gaat het over serieuze investeringen. Voor de zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook voor een nieuwe ketel of koelinstallatie. Hiervoor nemen we de tijd om alles goed door te rekenen. Hoe gaan we het financieren? Welke subsidies zijn er beschikbaar, landelijk, provinciaal en gemeentelijk?”

BOSA

Maak als vereniging daarom gebruik van de BOSA regeling: Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Voor de kosten die je maakt voor het onderhoud, krijg je 20% vergoed. Voor energiebesparende maatregelen komt daar nog 15% bovenop en worden dus 35% van de kosten vergoed. Je kunt de subsidie meerdere keren aanvragen. Robert: “Op je energierekening krijg je geen subsidie. Op energiebesparende maatregelen wel!”

Vrijwilligers onmisbaar

Zowel Dirk als Adri zijn trots op alle vrijwilligers die de schouders eronder hebben gezet en dat nog steeds doen. Dit zijn zowel leden als oud-leden. Ze verdiepen zich in hun vrije avonduren in ingewikkelde materie, met als doel om de club vooruit te helpen. Adri: “Verduurzamen is een proces van een lange adem, maar 2050 is dichterbij dan je denkt!”

Tips

  • Haal know how van buiten de vereniging
  • Vergelijk je vereniging niet met thuis, daar is je energieverbruik totaal anders
  • Zorg dat alle neuzen dezelfde kant opstaan
  • Maak één persoon verantwoordelijk

Begeleidingstrajecten NOC*NSF

Speciaal voor sportverenigingen die gaan verduurzamen, heeft NOC*NSF begeleidingstrajecten ontwikkeld, die worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde advies partijen. Deze begeleidingstrajecten worden gesubsidieerd, dus het kost je als club niets. Wil jouw club ook de sportaccommodatie verduurzamen? Dan kun je direct met één van de partijen contact opnemen en aan de slag! Klik hier voor meer informatie.

Meer weten over verduurzaming in de sport? www.duurzamesportsector.nl