Spring naar content

Coöperatieve aanpak verduurzaming sport in Limburg

Natuurlijk kunnen sportverenigingen verduurzaming zelf oppakken. Maar de verenigingen draaien vaak op de inzet van vrijwilligers die veel hebben met sport, maar een tekort aan kennis en tijd hebben op het gebied van duurzaamheid. In Limburg pakken sportverenigingen de verduurzamingsopgave samen aan: in coöperatief verband. Huis voor de Sport Limburg helpt ze daarbij.

Samenwerken bij verduurzaming

Cristan Segers
Cristan Segers

In de Gemeente Heerlen zijn ze heel goed in het faciliteren bij verduurzaming. Ze deden volop onderzoek naar de mogelijkheden van de verduurzaming van alle afzonderlijke accommodaties van de verschillende sportverenigingen. De gemeente heeft als facilitator voor de clubs alle (energie)scans geregeld en onderzoeken betaald. Hieruit bleek bij veel verenigingen een gemene deler. Ze wilden bijvoorbeeld de binnenverlichting gaan verduurzamen, of de schakelkasten aanpakken. Zo ontstond het idee om dit gezamenlijk op te pakken. Voor de technische uitwerking en de samenwerking van de sportverenigingen heeft de gemeente de hulp ingeroepen van twee specialisten: één persoon met ervaring op het gebied van samenwerking en de ander op het gebied van techniek. De gemeente heeft daarvoor de projectbegeleiding overgedragen aan Huis voor de Sport Limburg.

Verantwoord verduurzamen

man instaleert LED verlichting in kleedkamer

Cristan Segers, senior adviseur Sport en Bewegen van Huis voor de Sport Limburg heeft als projectbegeleider de Heerlense sportverenigingen geholpen. Met de samenwerking, een plan van aanpak en de aanbesteding. Segers: “In krimpregio’s als Limburg moeten we ook nadenken over de toekomst van een sportclub. Is het wel verantwoord om veel geld te investeren in een gebouw van een club die steeds minder leden heeft? Pas als de afweging van ‘verantwoord verduurzamen’ is gemaakt, komen de andere vragen aan bod. Gaan we investeren in zonnepanelen? En zo ja, wat zijn de meest geschikte zonnepanelen voor ons? Willen we de goedkoopste of gaan we voor de beste kwaliteit? Hoe kunnen we besparen? Kunnen we met meerdere verenigingen onze wensen bundelen en daardoor korting bedingen bij de leverancier, of doen we dat ieder afzonderlijk? Gaan we samen een aanbesteding starten?”

Huis voor de Sport Limburg, een kennis-, advies en netwerkorganisatie, helpt sportverenigingen in Limburg met het oprichten van een coöperatie en de verduurzaming van de sportaccommodaties. Ze zetten ook bouwkundig adviseur André Scheffers in, die bijvoorbeeld meedenkt over technische zaken. Zoals hoe de wanden, vloer en dak van de gebouwen goed te isoleren, welke zonnepanelen mogelijk zijn en bij het plaatsen van LED verlichting.

Coöperatie Samen Winnen Heerlen

Zoals gezegd is de oplossing die ze in Limburg hebben gevonden een coöperatie: een samenwerking van meerdere (buitensport)verenigingen. Zo hebben acht sportverenigingen in de gemeente Heerlen in december 2019 de maatschappelijke coöperatie ‘Samen Winnen’ opgericht. In coöperatief verband kopen ze samen energie en sportmaterialen in. Ook besteden ze via deze weg duurzaamheidsprojecten aan. Door de bundeling van hun belangen in een coöperatie, kunnen ze een betere prijs bedingen. Maar dat is het niet alleen. Ze delen ook kennis en informatie. Zo worden de energierekeningen gedeeld en transparant gemaakt. Dat is belangrijk om te weten hoe de verenigingen op energie kunnen besparen. Met tips inspireren ze elkaar.

BOSA-regeling

Spandoek over verduurzaming in Limburg

In Heerlen was de BOSA, de subsidieregeling vanuit het rijk, één van de redenen om een coöperatie op te richten. Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursport organisaties subsidie aanvragen. De regeling houdt in dat, als verenigingen minimaal € 25.000 investeren, zij 20% – 30% subsidie ontvangen. De regeling stimuleert dus om samen in te kopen in verband met de drempelwaardes die hieraan gerelateerd zijn. Steeds meer verenigingen vinden elkaar op die manier. In 2020 gaan ook 13 buitensportverenigingen in de gemeente Gemert-Bakel op deze wijze samenwerken. Klik hier voor verdere details van de BOSA.

Meer coöperaties

In de gemeente Peel en Maas hebben 10 sportverenigingen uit onder andere Helden, Kessel, Meijel, Panningen, Beringe en Grashoek al in 2016 gekozen voor een coöperatie. Onderhoud van de buitenaccommodaties van de hockeyclub, tennisverenigingen en voetbalverenigingen was toen de aanleiding. De verenigingen kozen er toen voor om zelf verantwoordelijk te worden voor het onderhoud van de velden en het snoeien van de bomen. De coöperatie koopt ook energie in voor de aangesloten verenigingen en sluit onderhoudscontracten af.

Routekaart Verduurzaming Sport

Binnen het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Eén van de ambities is een duurzame sportinfrastructuur. Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. In de routekaart staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk gaat brengen. Nu de doelen zijn gesteld en de route is bepaald, is het aan de sportclubs om hier samen met gemeenten uitvoering aan te geven.

Ook kun je je aanmelden voor de online duurzaamheidstour – verduurzaming sport van de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten), bedoeld voor gemeenten, sportverenigingen en andere professionals. Hier vind je meer informatie over de duurzaamheidstour.

Meer weten over het verduurzamen van jouw sportaccommodatie? Ga naar www.duurzamesportsector.nl.

Foto’s gemaakt bij FC Hoensbroek (via Huis van de Sport Limburg)