Spring naar content

Duurzame energie

Grafiek die inzicht geeft in de investeringen en bijbehorende besparingen per maatregel in het kader van duurzame energie