Spring naar content

De Scheg verduurzaamt, maar kan nog niet helemaal van het gas af

Kenniscentrum Sport & Bewegen, een van de ondertekenaars van de Routekaart Verduurzaming Sport, heeft voor vijf sportverenigingen laten onderzoeken hoe zij kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050. Vier van de vijf zou dat rendabel lukken. In deze serie belichten we de vijf onderzochte sportaccommodaties. Dit is de vijfde: sportcomplex De Scheg in Deventer.

Energiescan

De Scheg is onderdeel van Sportbedrijf Deventer. Het sportcomplex is in 1992 gebouwd en heeft een ijsbaan, een zwembad en verschillende sportzalen. Tussen 2014 en 2016 zijn al verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het afdekken van zwembaden om de watertemperatuur op peil te houden en het hergebruiken van warmte uit spoelwater. Deze maatregelen leverden een CO2-reductie op van 40% ten opzichte van 1990. Welke stappen kan De Scheg nu nog zetten om te verduurzamen? Projectontwikkelaar CFP Green Buildings bracht dat in kaart met een energiescan.

Verbeterscenario

Voor het verbeterscenario heeft CFP gekeken naar extra maatregelen om te blijven voldoen aan de wet-en regelgeving op weg naar 2030. Denk aan het optimaliseren van de stooklijnen en energiemanagement. De Scheg heeft veel installaties en kan energie besparen door tijden en temperaturen optimaal in te stellen. Met het vervangen van de buiten- en baanverlichting door ledverlichting zou het CO2-verbruik 46% minder zijn dan in 1990. Die laatste stap is intussen genomen. De terugverdientijd van het scenario is drie jaar.

De ijsbaan van De Scheg verbruikt veel stroom. De warmte die vrijkomt bij het maken van het ijs wordt zelfs gebruikt voor de verwarming van het zwembad – wat het gasverbuik van het zwembad reduceert. Het is bijna onmogelijk alle benodigde stroom zelf op te wekken. Daarom is het belangrijk om de aanvullende stroom groen in te kopen. Met de realisatie daarvan zou De Scheg met 74% CO2-reductie ruimschoots voldoen aan de wettelijke eisen voor 2030 (49% CO2-reductie).

Visionair scenario

De Scheg moet op weg naar 2050 het energieverbruik verminderen. Het is van belang de maatregelen op natuurlijke momenten te implementeren om ze rendabel te krijgen. Zo kunnen de huidige zonnepanelen rond 2035 weg voor thermische pv-panelen. Ook kan het sportcomplex bij groot onderhoud de dakisolatie verbeteren.

De nu beschikbare warmtepompen zijn niet geschikt voor De Scheg. Het zwembad heeft een hoge temperatuur nodig en daarvoor biedt de huidige techniek nog geen oplossingen. Volledig van het gas is daardoor voor De Scheg momenteel niet mogelijk. Het is voor het sportcomplex aan te raden de technische ontwikkelingen te volgen, zoals diepe geothermie. Met het visionair scenario zou De Scheg 99% CO2-reductie realiseren met een terugverdientijd van 17,5 jaar.

Door gebruik te maken van thermische pv-panelen, creëer je een win-win-winsituatie. Het water – dat onder de pv-panelen door stroomt – warmt al deels op terwijl je elektriciteit opwekt. Dat scheelt energie. Daarbovenop koelt het water tegelijkertijd de zonnepanelen, waardoor die rendabeler worden.

Youp van der Zande, consultant bij CFP Green Buildings

Duurzaam onderhoud

De Scheg is bezig met een nieuw meerjarenonderhoudsplan. Met de diepteanalyse kunnen duurzaamheidsmaatregelen op natuurlijke momenten plaatsvinden, waardoor een duurzaam meerjarenondershoudsplan (DMJOP) ontstaat. Een borgstelling via Stichting Waarborgfonds Sport en het DMJOP kunnen de maatregelen rendabel maken.

Lees ook: