Spring naar content

Fitnessbranche is een ecosysteem dat vooral zijn werk moet doen

De sportsector zette op 23 januari 2020 een belangrijke stap in zijn bijdrage aan het klimaatakkoord met het vaststellen van de Routekaart Verduurzaming Sport. Ook werden drie deelakkoorden gesloten, voor de thema’s CO2-reductie, circulariteit en milieuvriendelijk veldbeheer. Hoe verloopt de voortgang? Een gesprek met Patrick Rijnbeek, directeur van NL Actief, over de uitdagingen van de fitnessbranche.

Patrick Rijnbeek

Patrick Rijnbeek werkt sinds 2018 voor NL Actief, de branchevereniging van erkende en ondernemende sport-en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1.000 locaties aangesloten met in totaal 3 miljoen fitnessconsumenten. Steeds meer Nederlanders – nu ruim 10 miljoen lidmaatschappen – sporten bij ondernemende sportaanbieders. “Als fitnessbranche spelen we een enorm belangrijke rol in het vitaler maken van de Nederlander. Ik zie het als een belangrijke missie om fitnessondernemers te laten zien hoe zij maatschappelijk een rol van betekenis spelen.”

Ook wil NL Actief de Rijksoverheid tonen dat er meer in Nederland is dan de vele sportverenigingen. “Ik geloof heilig in een optimale samenwerking van ondernemers met gemeenten, zorg en welzijn en de verenigingen. Onze leden zijn ondernemers en dit perspectief vraagt een ander beleid en een andere vorm van communicatie. De sporters maken hele andere keuzes dan vroeger en zijn veel meer op hun eigen behoefte ingesteld. Dat heeft gevolgen voor onze visie op verduurzaming.”

Hoe dragen jullie bij aan de ambities uit het klimaatakkoord?

“Wij onderschrijven het belang van een duurzame sportsector en hebben heldere ambities geformuleerd. Maar we bevinden ons op een pittig speelveld, zeker in coronatijd. Vergeet niet dat veel ondernemers nu andere prioriteiten hebben. We lopen in de basis mee met de plannen van de overheid en denken graag mee wat je als aangesloten ondernemer kunt doen om te verduurzamen. We willen onze leden laten zien wat het je kan brengen. Verduurzamen is niet alleen een investering, maar kan je ook maatschappelijk prominenter op de lokale kaart zetten. Het kan zelfs een interessant businessmodel zijn, waarmee ondernemers zich kunnen onderscheiden.

“NL Actief begint binnenkort een pilot in samenwerking met 25 ondernemers. Zij krijgen een compleet adviestraject aangeboden met een handreiking hoe ze kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Hoe kun je daarin op een eenvoudige manier het verschil maken? Een onafhankelijk bureau maakt een uitgebreide analyse en laat zien hoe je de eerste stappen kunt zetten. Via het Platform Ondernemende Sportaanbieders [POS] kunnen we de uitkomsten van de pilot als blauwdruk breed aanbieden aan ondernemers in de sport. Van maneges tot dansscholen en squashcentra.

“Ik wil het verschil benadrukken tussen een vereniging en een ondernemer. Dit mogen we niet onderschatten. Een interessant vraagstuk rond duurzaamheid is bijvoorbeeld het privaat bezit van sportlocaties, met nog relatief veel onduidelijkheid in wet- en regelgeving. Wat komt er allemaal kijken bij verbouwingen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is de investering te groot en is het misschien slimmer om te verhuizen? Die onduidelijkheid kan de snelheid van het proces enorm vertragen. Maar ik ken veel ondernemers die investeringen in duurzaamheid aangrijpen om het verschil te maken. Zij gelden als voorbeeld in hun regio’s en weten zo zelfs een nieuwe groep klanten aan te trekken.”

Matrix Fitness

Hoe staat het met innovatiekracht in de fitnessbranche?

“De fitnessbranche is een ecosysteem dat vooral zijn werk moet doen. Van daaruit ontstaan veel interessante initiatieven. Vroeger was de meeste cardio-apparatuur aangesloten op elektriciteit, maar nu zijn er leveranciers met apparaten die zelf stroom opwekken. Ook bestaan er apparaten die de opgeleverde energie teruggeven aan het stroomnet. Het is toch prachtig als je tijdens het joggen of roeien een bijdrage levert aan het klimaat?

“De fitnesssector heeft gelukkig ook veel aandacht voor circulariteit. Verouderde apparatuur vindt zijn weg naar een ander fitnesscentrum om na jaren te worden verscheept naar ontwikkelingslanden voor een derde of vierde leven. Dat alles is gericht op duurzaam hergebruik en met een goed verdienmodel.”

Waar liggen de grootste uitdagingen?

“Wij communiceren onze kennis en inspiratie naar onze leden, maar de branche is groter. Het blijft een interessant vraagstuk om ook ondernemers te bereiken die niet bij ons zijn aangesloten. Communicatie is de komende tijd een speerpunt. Wij geloven in de kracht van samenwerkingen, het delen van kennis en best practices. Zo werken we in het POS samen met de Nederlandse Golf Federatie die actief is in het thema milieuvriendelijk veldbeheer. Voor mijn gevoel zijn we goed bezig, maar het vraagt veel tijd en vastberadenheid om het doel te bereiken.

“Het financiële vraagstuk is ook een belangrijk aandachtspunt. Hierover voeren we ook gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We zijn ambitieus en we willen onze leden daarin meenemen, maar het vraagt ook veel support om investeringen aantrekkelijker maken.”