Spring naar content

Gemeente Veere investeert in duurzaam maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad van Veere zei ‘ja’ tegen de verduurzaming van maatschappelijk vastgoedprojecten. Inmiddels is de gemeente mooi op weg. Sterker nog: wethouder Pieter Wisse (CDA), die onder andere verduurzaming en financiën in zijn portefeuille heeft, is trots op de gedurfde stappen. “Voor wegen en riool maken we beheersplannen van 30 tot soms wel 50 jaar. Maar investeren in maatschappelijk vastgoed voor een lange periode, dat zijn we niet gewend.”

De gemeente Veere, die bestaat uit 13 kernen, investeerde wel in maatschappelijk vastgoed voor een langere periode. Pieter legt het hoe en waarom uit. “Om te beginnen zijn goede maatschappelijke voorzieningen belangrijk voor onze inwoners. Zo is het bijvoorbeeld in energiezuinige, frisse scholen gezond en fijn om te leren en te werken. Daarbij is duurzaamheid ons speerpunt. We willen in de hele gemeente in 2050 energieneutraal zijn. Duurzaamheid is ook een breed begrip. Het minimaliseren van emissie, hergebruik van materialen, van het gas af, de energiemeter op nul, noem het maar op. En we hebben als gemeente Veere ook gekeken naar de multifunctionaliteit van onze gebouwen.”

Einde van de baksteenconstructie

“Een mooi voorbeeld is een schoolgebouw in Biggekerke. Door minder leerlingen dreigde de basisschool daar te verdwijnen. Het gebouw mee laten veranderen met de wensen en behoeftes in die kern, was de oplossing. Vroeger hadden we de baksteenconstructie. We bouwden en schreven af. Veranderde de functie of het gebruik, dan waren geen aanpassingen mogelijk. Met de huidige technieken en materialen kunnen we dat wel. De school kent vier lokalen. Zijn die op een bepaald moment niet meer nodig, dan kunnen we er vier kleine woningen van maken. Hetzelfde geldt voor het dorpshuis in Aagtekerke. Daar is behoefte aan een gezondheidsfunctie in het gebouw. Maar is dat op de lange termijn in deze vorm ook nodig? Een gedeelte van het gebouw is nu demontabel. Dat biedt echt enorm veel flexibiliteit”, aldus Pieter.

Wethouder Pieter Wisse (CDA), die onder andere verduurzaming en financiën in zijn portefeuille heeft, is trots op de gedurfde stappen.

De gemeente Veere had een grote opgave. Daarom werd de uitvoering van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed verdeeld in meerdere fases. In de eerste fase zijn de kernen Aagtekerke, Serooskerke, Oostkapelle en Westkapelle aan de beurt. Het gaat daarbij in totaal om vijf nieuwe scholen, vier sportaccommodaties, vier dorpshuizen, een zwembad en het verplaatsen en vernieuwen van sportvelden. Toen de gemeenteraad de begroting in 2020 goedkeurde, was dat het startsein voor de verduurzaming. Fase één loopt tot 2025. In fase twee volgen de andere plaatsen. Al met al een omvangrijke opgave met een stevig prijskaartje, geeft Pieter aan. 

Tegen de stroom in

“Voor de eerste fase hebben we een lening afgesloten tegen een zeer lage rente, die we voor 40 jaar konden vastzetten. Op die manier kwam € 37 miljoen beschikbaar. In verschillende termijnen, maar tegen een lage rente. We zijn hiermee toch tegen de stroom ingegaan en hebben geïnvesteerd, terwijl gezegd werd dat het eigenlijk niet kon. De lokale politiek is geneigd om meer naar de korte termijn te kijken, terwijl het belangrijk is mee te bewegen en juist verder vooruit te kijken.” Zo is het ook met de investeringen in energiebesparende maatregelen zoals goede isolatie en energiezuinige installaties, plus het installeren van zonnepanelen. Op de langere termijn verdienen deze investeringen zichzelf terug, ten opzichte van de oude situatie. 

Maak ook op lange termijn beheersplannen voor maatschappelijk vastgoed.

Pieter Wisse, wethouder gemeente Veere

De gemeente Veere zit in de eerste fase van verduurzaming. Dat gaat van de sloop en nieuwbouw van een populair buitenzwembad in Serooskerke tot de bouw van een multifunctioneel dorpshuis met gymzaal in Aagtekerke. In Oostkapelle gaat het om twee scholen die in onder één dak komen, de renovatie van het dorpshuis en de sporthal. Waar mogelijk worden materialen zoals de inventaris hergebruikt, zonnepanelen geplaatst en kunstgras aangelegd. Westkapelle krijgt een nieuwe sporthal en twee scholen onder één dak met kinderopvang. Daar wordt ook het dorpshuis gerenoveerd.

Kortom, een rits aan duurzaamheidsmaatregelen, die volgens Pieter af en toe net anders zijn. “Soms renovatie, soms vernieuwing. Het is nu de tijd om te investeren. Investeren in een tijd dat anderen de hand op de knip houden. Het kan betekenen dat je goedkoper kunt aanbesteden. Daarbij maken we graag gebruik van lokale partijen, zodat ook plaatselijk werkgelegenheid ontstaat.” 

Welke subsidies kun jij aanvragen?

Als je gaat investeren in verduurzaming van een sportaccommodatie, kun je gebruikmaken van verschillende subsidies. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor ledverlichting, zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. De subsidiewijzer van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft inzicht in de landelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Gemeente geeft goede voorbeeld

Pieter erkent dat de gemeente Veere een voorbeeldfunctie heeft op het brede gebied van duurzaamheid. “Dat betekent dat onze gemeentelijke gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal zijn en onze eigen organisatie zo duurzaam mogelijk werkt. Ons gemeentehuis in Domburg is al aardgasvrij, voorzien van een warmtepomp en er liggen zonnepanelen op. De gemeenteloods is ook energieneutraal en biedt ruimte voor een postcoderoosregeling.” Dit is een Nederlandse stimuleringsregeling om gemeenschappelijk opgewekte energie te delen. “Zo kunnen ook andere organisaties profiteren van zonne-energie op ons dak. Met het elektrificeren van onze vervoersmiddelen zijn we druk bezig en letterlijk op de goede weg.”

Deze aanpak  moet uiteindelijk leiden tot een energieneutraal Veere in 2050. Pieter kijkt vol verwachting vooruit en trots terug op wat al bereikt is. “We leven hier in een schitterende omgeving, waar de voorzieningen goed zijn. Dat willen graag zo houden en het liefst uitbouwen. Ik kan alleen maar zeggen: maak ook een lange termijnplanning voor maatschappelijk vastgoed. Durf die investeringen ook echt te doen.”