Spring naar content

Hoe kun je de verduurzaming van maatschappelijk sportvastgoed versnellen?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in navolging van het klimaatakkoord een sectorale routekaart opgesteld. Hierin staat hoe gemeenten in dertig jaar (tot 2050) hun maatschappelijk vastgoed kunnen verduurzamen. De VNG heeft daarvoor aanbevelingen laten opstellen. In dit artikel lees je hoe je daarmee aan de slag kunt.

De VNG wil gemeenten handvatten geven in de versnelling van deze verduurzaming. Daarom heeft zij onderzoeksbureau Republiq opdracht gegeven om een monitor te schrijven. De monitor over energieverbruik verscheen medio 2021 en bevat aanbevelingen voor maatschappelijk sportvastgoed. Die zijn opgepakt door onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

De aanbevelingen zijn: delen van kennis en ervaring, verkrijgen van inzicht in technische staat sportaccommodaties en informatie verschaffen over ontwikkelingen rondom subsidieregelingen en verduurzaming programma’s. Hieronder lichten we die drie toe.

1. Organisatie: kennis en communicatie

De behoefte aan een centraal contactpersoon, goede praktijkvoorbeelden en het delen van kennis en ervaringen bestaat in de gehele sportsector. De inhoudelijke kennis en mogelijkheden op het gebied van verduurzaming variëren sterk binnen zowel gemeenten als sportverenigingen. Ook bestaat er soms verwarring tussen gemeente en vereniging over verantwoordelijkheid en eigendom. Zo kan er onduidelijkheid zijn over eerder gemaakte afspraken of is de eigendomsverhouding van verschillende onderdelen binnen de sportaccommodatie onbekend. Het ontbreken van één verantwoordelijk contactpersoon kan zorgen voor ruis en vertraging in het tempo van verduurzaming.

Duurzaamheidstour 2022

De VSG zal in 2022 opnieuw een duurzaamheidstour organiseren. Die werd voor het eerst gehouden in 2021 en is bedoeld om praktijkvoorbeelden te delen, te inspireren en kennis uit te wisselen. Ook op duurzamesportsector.nl vind je verschillende praktijkvoorbeelden en ondersteunende kennis.

Wil je weten hoe je kunt verduurzamen en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft? Lees dan het stappenplan voor sportverenigingen om te verduurzamen. Wil je de eigendomssituatie van jouw accommodatie in beeld krijgen? Lees dan het whitepaper Verduurzamen: Wie is aan zet? Hierin lees je hoe je bestaande eigendomsverhoudingen kunt meenemen in het verduurzamingsproces. En hoe je afspraken tussen alle partijen juridisch en financieel kunt borgen.

2. Techniek: inzicht in de staat van het vastgoed

Als je een plan ontwikkelt om je sportaccommodaties te verduurzamen, is het belangrijk inzicht te hebben in de technische staat van deze locaties. Het is noodzakelijk duidelijkheid te hebben over: 

  • eigendomsverhoudingen
  • actuele bouwkundige staat
  • installatietechnische staat
  • demarcatie (als er sprake is van eigenaar en huurder)

Zodra dat helder is, kun je afspraken maken over de wijze van verduurzaming. Hiervoor is het nodig meerdere vakdisciplines (sport, vastgoed, duurzaamheid) van de gemeente te betrekken. In de publicatie Hoe pas je de leidraad toe op je sportportefeuille? lees je tips voor het maken van een eerste sportvastgoed-inventarisatie.

3. Financieel: staat van verduurzaming

Samenwerking tussen gemeenten en sportverenigingen is ook waardevol als het gaat om financieel advies. Veel maatregelen zijn uit te voeren met een overzichtelijke terugverdientijd, zoals het installeren van ledverlichting, deurdrangers en tijdschakelaars. De vereniging hoeft hiervoor geen langjarige lening af te sluiten en kan de lasten direct verlagen. Grootschalige verduurzamingsmaatregelen – zoals pv-panelen of het gasloos maken van de accommodatie – kunnen veel vragen opwerpen over bijvoorbeeld gefragmenteerde gebruiksuren in de avond en het weekend. 

Als je wilt beginnen met jouw sportaccommodatie toekomstbestendig maken, kun op je eigen locatie zoeken in platform Sport NL Groen

Het advies dat wordt gegeven in het rapport om frequent te communiceren over ontwikkelingen rondom subsidieregelingen en verduurzaming programma’s wordt opgevolgd door de inzet van verschillende kennisproducten. Zelf kun je hiervoor duurzamesportsector.nl in de gaten houden of subsidiemogelijkheden bekijken in deze subsidiedatabase voor de sportsector.

Meer informatie of ondersteuning?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over hoe je aan de slag kunt met de verduurzaming van jouw sportaccommodatie? Neem dan contact op met Michael Poot, projectleider verduurzaming bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.