Spring naar content

Isolatie van kleedkamers is voor Sc Overwetering eerste stap in verduurzaming

Kenniscentrum Sport & Bewegen, een van de ondertekenaars van de Routekaart Verduurzaming Sport, heeft voor vijf sportverenigingen laten onderzoeken hoe zij kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050. Vier van de vijf zou dat rendabel lukken. In deze serie belichten we de vijf onderzochte sportaccommodaties. Dit is de eerste: Sportclub Overwetering uit Olst.

Locatiebezoek

Sportclub Overwetering heeft drie gebouwen: een kantine, de kleedkamers en een tribune. Welke verduurzamingsmaatregelen kunnen zij nemen richting 2030 en 2050? Vastgoedontwikkelaar CFP Green Buildings keek bij een locatiebezoek naar de duurzaamheidsaspecten van deze sportaccommodatie. Zo is gekeken naar bestaande installaties, onderhoudsplannen en het huidige energielabel. Ook is een energieprofiel opgesteld, nadat het energieverbruik op afstand was uitgelezen. CFP heeft daarna de mogelijke verduurzaming in kaart gebracht met een aantal scenario’s.

Basisscenario

De kantine maakt gebruik van traditionele verlichting. Door deze te vervangen door ledverlichting kan de vereniging € 1.200 per jaar besparen. Ook zijn de kleedkamers nog niet goed geïsoleerd. Dak- en gevelisolatie zou niet alleen het energieverbruik terugdringen, maar ook het comfort van de sporters verhogen. De maatregelen uit het basisscenario zijn terugverdiend in gemiddeld vijf jaar.

Verbeterscenario

Als de basis op orde is, zijn er nog twee maatregelen mogelijk: ledverlichting op het veld en zonnepanelen. Doordat de sportclub in aanmerking komt voor de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA), is de businesscase voor zonnepanelen sluitend te maken. Met de subsidie krijgen ze 30% van de kosten vergoed en is de terugverdientijd zeven jaar.

Visionair scenario

Ook is gekeken naar een visionair scenario. Daarin gaat Sc Overwetering van het gas af. Hierbij vervangt een warmtepomp de ketels en kan een extra set zonnepanelen het jaarverbruik aan elektriciteit duurzaam opwekken. Ook kan een batterij overdag duurzaam opgewekte energie opslaan en die ’s avonds, als de vraag het hoogst is, onttrekken voor gebruik.

Roel Wever (CFP Green Buildings) 

“Bij de energiescans is het energieverbruik gemeten en geanalyseerd. Daaruit bleek dat het energieverbruik van Sc Overwetering relatief hoog was, ook in de nacht. Met tussenmeters kan per gebouw en zelfs per apparaat worden bekeken waar energie wordt verbruikt. Aan de hand van deze data kunnen ze het energieverbruik optimaliseren. Hetzelfde geldt voor de gasmeter, waar nu drie gebouwen op aangesloten zijn. Tussenmeters helpen bij het terugdringen van het gasverbruik.” 

Duurzaamheidscommissie

De sportclub heeft een commissie opgericht om de verduurzaming van de vereniging verder vorm te geven en te realiseren. Daarin zitten leden van de onderhoudsploeg, vakinhoudelijke adviseurs en een bestuurslid van de club.

Toekomstplannen

De duurzaamheidscommissie is meteen aan de slag gegaan met een duurzaam meerjarig onderhoudsplan, waarin zij een aantal aanbevelingen voor verduurzaming opneemt. De commissie bekijkt wanneer de club de dak- en gevelisolatie voor de kleedkamers het beste kan  toepassen en plant een ‘natuurlijk’ vervangmoment voor de verwarmingsketel, over enkele jaren. Een vervolgstap is een deel van het basisscenario, waarbij de sportclub ledverlichting en zonnepanelen wil aanschaffen.

Lees ook: