Spring naar content

Met dit e-book zet je de eerste stap naar een gasloze sportaccommodatie

Woningen, kantoren en sportaccommodaties moeten de komende jaren overstappen naar een hybride of gasloze energievoorziening. Met welke concepten kun je je zwembad, fitness-school, sporthal of buitensportaccommodatie gasloos maken? En welke stappen kun je zetten om jouw sportcomplex zonder aardgas te verwarmen? Voor een antwoord op die vragen is het e-book Aardgasloze energieconcepten voor sportaccommodaties in Nederland gemaakt.

Hoe gebruik je het e-book?

Sweco ontwikkelde in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen het gratis e-book Aardgasloze energieconcepten voor sportaccommodaties in Nederland. Hiermee zet jij de volgende stap naar een gasloze accommodatie. In het e-book komen de meest voorkomende sportaccommodaties in Nederland aan bod: zwembaden, fitness-scholen, sporthallen of sportzalen en buitensportaccommodaties. Per type accommodatie vind je naast algemene informatie een afwegingskader – welk energieconcept is het meest kansrijk? – uitleg over de verschillende energieconcepten en een vergelijkingsmatrix. 

Voorbeeld: je zwembad verduurzamen

Stel: je bent accommodatie-eigenaar van een zwembad. Op pagina 8 van het e-book geef je jouw voorkeuren en situatie aan: een individueel of collectief energieconcept (check de Transitievisie Warmte van jouw gemeente) en de oppervlakte van je zwembad (meer of minder van 1.000 m3). In jouw geval is dat een individueel energieconcept en een totale oppervlakte van minder van 1.000 m3. Je ziet dat er in jouw situatie drie energieconcepten kansrijk zijn: 

  • Energieconcept 1: Lage temperatuur (LT) lucht-water warmtepomp en lage temperatuurverwarming + elektrisch boilervat voor tapwater
  • Energieconcept 2: Hoge temperatuur (HT) lucht-water warmtepomp en hoge temperatuur verwarming
  • Energieconcept 3: Lage temperatuur (LT) lucht-water warmtepomp in combinatie met biogas/groene waterstof.

Ook zijn er aanvullende energieconcepten, maar deze zijn voor jouw situatie minder interessant. Per concept kun je meer lezen over de invloed op ruimteverwarming en tapwater en over de voor- en nadelen. Daarnaast krijg je een inschatting van de investering, terugverdientijd en besparing (zowel in euro’s als in CO2). Zo kun je de verschillende energieconcepten vergelijken. Op basis van deze informatie kun je in gesprek gaan met een erkend installateur.

Wat zijn de vervolgstappen?

Heb je de energieconcepten die op jouw sportcomplex van toepassing zijn doorgenomen? Dan kun je op pagina 80 meer lezen over je vervolgstappen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek van verschillende energieconcepten. Ook zijn er quickwins en subsidie- en financieringsmogelijkheden beschreven, waar je direct mee aan de slag kunt.

Voor wie is het e-book?

Ben jij als energiecoach, bestuurder of vrijwilliger betrokken bij het verduurzamen van een zwembad, fitness-school, sporthal of sportzaal of buitensportaccommodatie? En wil je weten of het haalbaar is om jouw sportaccommodatie aardgasloos te verwarmen? Dan kun je het e-book gebruiken als naslagwerk. Het e-book is ontwikkeld door Sweco, in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen, met ondersteuning van de Groene Club en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.