Spring naar content

Roeiers en zeilers van Die Leythe moeten kiezen: verhuizen of verbouwen

Kenniscentrum Sport & Bewegen, een van de ondertekenaars van de Routekaart Verduurzaming Sport, heeft voor vijf sportverenigingen laten onderzoeken hoe zij kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050. Vier van de vijf zou dat rendabel lukken. In deze serie belichten we de vijf onderzochte sportaccommodaties. Dit is de vierde: roei- en zeilvereniging Die Leythe uit Leiden.

Verhuizen of verbouwen

Roei- en zeilvereniging Die Leythe staat voor een ingrijpende beslissing. De vereniging is momenteel in overleg met de gemeente om naar een nieuwe locatie te verhuizen, zo’n 700 meter verderop aan het Leidse Galgewater. Die Leythe heeft op de huidige locatie te beperkte mogelijkheden. Maar die plek is wel van historisch belang voor de vereniging, omdat vele olympische kampioenen er hebben getraind. Een energiescan met verschillende toekomstscenario’s moet helpen om de juiste beslissing te nemen.

Resultaten van de energiescan

Projectontwikkelaar CFP Green Buildings voerde een energiescan uit. Daaruit bleek dat het huidige energieverbruik van de vereniging relatief laag is, vergeleken met de benchmark. Dat komt vermoedelijk doordat het verwarmde deel van het gebouw niet constant in gebruik is. Het pand heeft alleen energie nodig voor warm water en ruimteverwarming. De verlichting en thermostaten zijn al optimaal ingesteld, dus daar is weinig winst te behalen. Het zou lastig zijn om duurzame investeringen terug te verdienen. Maar: “Wij kijken deels naar de financiële cijfers en terugverdientijden. Als vereniging heb je ook een morele plicht om te verduurzamen. Dat is maatschappelijk verantwoord renoveren”, stelt de vereniging.

Verbouwen kan duurzaam

Mocht Die Leythe op de huidige locatie willen blijven, dan is een grootschalige verbouwing en uitbreiding nodig om de vereniging toekomstproof te maken. Dit is een uitgelezen kans om te verduurzamen. Daarom is er behalve een energiescan ook gekeken naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen bij een grootschalige verbouwing. Dit leidde tot drie scenario’s.

Basisscenario

Eerst is het ‘laaghangende fruit’ inzichtelijk gemaakt, zoals ledverlichting, zonnepanelen en zonnecollectoren. Ook zijn dakisolatie en isolatie van binnenmuren mogelijk om het pand te verduurzamen. De vereniging zou die hele aanpassing in ongeveer 12,5 jaar kunnen terugverdienen.

Visionair scenario

In een verdergaand scenario is gekeken naar de vervanging van de huidige beglazing (dubbel glas, maar verouderd) door HR++ of zelfs driedubbel glas. Ook zijn de mogelijkheden voor vloerisolatie en een warmtepomp onderzocht. Omdat de vereniging aan het water ligt, is het mogelijk de warmtepomp aan te sluiten op het oppervlaktewater. De steiger is hard aan vervanging toe is. Dat geeft de mogelijkheid om het leidingwerk van de warmtepomp onder een nieuwe vlonder te plaatsen.

Door het beperkte gasverbruik is de terugverdientijd van dit scenario erg lang. Maar op weg naar 95% CO2-reductie zijn alle maatregelen van belang. Die moeten dan ook worden gezien als maatschappelijk rendement, waarbij het pand volledig duurzaam wordt gerenoveerd en het gebouw toekomstbestendig is.”

Ilmar Bouwer, consultant bij CFP Green Buildings

Comfortscenario

CFP kwam ook tot een comfortscenario. Denk aan vloerverwarming en (slimme) zonwering. Deze maatregelen zouden weinig tot geen besparing opleveren, maar verbeteren het comfort van de leden aanzienlijk. 

Financiering

De gemiddelde terugverdientijd voor de drie scenario’s bij elkaar is 31 jaar. Met behulp van verschillende subsidies kan dit worden teruggebracht naar 26 jaar en met slim combineren van de meest effectieve maatregelen nog korter. Verschillende financieringsmogelijkheden zijn daarvoor onderzocht, met de meest rendabele financieringsvorm als uitkomst.

Verhuizen of niet?

De Leidse vereniging staat nu eerst voor de beslissing om te blijven of verhuizen. De architect is voorstander van een objectieve vergelijking tussen verbouwen en verhuizen, maar de leden beslissen uiteindelijk. Het rapport over duurzaamheid zal helpen om goed onderbouwd een beslissing te kunnen nemen.

Lees ook: