Spring naar content

Sport NL Groen maakt verduurzaming sportclubs in Nederland toegankelijk

De nieuwe tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen de handen ineenslaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen, vinden de gezamenlijke partners van de Routekaart Verduurzaming Sport.

Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport 

In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, die is ondertekend door Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Voor het behalen van deze doelstellingen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig 

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten, kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu.

De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49% te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF. 

Edward van der Geest, voorzitter BSNC: “Onze branchevereniging wil graag een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. Met deze tool kunnen zowel onze leden, zoals gemeenten, leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen, toetsen welke milieumaatregelen van invloed zijn op het verbeteren van de duurzaamheid van een sportaccommodatie.” 

Sportsector kan winstgevend verduurzamen 

“Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector verduurzamen”, aldus Patrick Rijnbeek (bestuur Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). 

“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.   

Meer weten over Sport NL Groen? 

Wil je weten hoe Sport NL Groen jouw sportclub kan helpen verduurzamen? Ga naar Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kunt en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport.