Spring naar content

Hoe maak je van jouw sportvereniging een duurzame sportvereniging?

Dat een sportvereniging blij is als ze minder geld kwijt is aan de energierekening is helder. Daarvoor zetten meerdere instanties zich al in, zoals gemeenten, sportbedrijven en sportbonden. Er bestaan ook al verschillende instrumenten om een duurzame sportvereniging neer te zetten. Aan dat arsenaal voegt NOC*NSF nu een belangrijk instrument toe dat overzicht biedt: het Stappenplan Verduurzaming Sportaccommodaties.

Het Stappenplan van NOC*NSF is een behulpzaam instrument, waarmee een sportvereniging op een logische manier door de aanpak van energiebesparing en duurzaamheid geloodst wordt. Zeven stappen omvat het plan dat we in dit artikel kort toelichten.

Stap 1: bepaal nut en noodzaak van een duurzame sportvereniging

Waarom zou je met duurzaamheid aan de slag gaan als club? Meestal is het antwoord daarop het verlagen van de energierekening. Toch mooi als de contributie niet omhoog hoeft of je het geld aan andere dingen uit kunt geven. Soms is een lokaal initiatief aanleiding om energie te besparen. Of de kennis van één van de leden over het onderwerp, of de wens van de leden om duurzamer te werken. Kortom, nut en noodzaak bepalen is eigenlijk de fase waarin je je als club bewust wordt van het feit dat verduurzaming voor jouw vereniging belangrijk is.

Stap 2: analyseer je eigen sportclub

Als je besloten hebt dat verduurzaming nuttig en nodig is, dan kijk je naar de besparingsmogelijkheden. Die zijn voor elke club anders. Zorg voor een goede analyse van knelpunten en kansen. Laat je daarbij door gemeente, provincie, energiebedrijf en andere organisaties adviseren. Denk overigens niet meteen aan enorme investeringen in zonnepanelen of ledverlichting. Begin ook met het checken van kleine maatregelen, zoals het plaatsen van sensoren voor verlichting, het isoleren van warmwaterleidingen en het vervangen van oude koelkasten door energiezuinige modellen. De analyse geeft je club inzicht in het verbruik van gas en elektriciteit. Soms is dat al genoeg om simpel te besparen.

Stap 3: kies je team

Ook al heb je binnen de club een kartrekker die duurzaamheid echt aan het hart gaat, zorg ervoor dat het project binnen de héle club gaat leven. Stel een team samen aan wie je bevoegdheden toekent en maak hen er samen verantwoordelijk voor om de rest van de club voortdurend op de hoogte te houden. Bij het kiezen van je team zorg je voor een goed evenwicht tussen mensen met enthousiasme en kennis van zaken en neem je zo mogelijk ook mensen uit alle geledingen van je club op.

Stap 4: maak een plan van aanpak

Een plan van aanpak opstellen betekent antwoorden formuleren op de vragen waarom, hoe, wat, met wie en wanneer. Je legt dus schriftelijk vast wat je tot dan toe bedacht hebt en koppelt het aan een tijdspad en een financiële onderbouwing. Die begroting biedt je ook de gelegenheid om te kijken naar externe financieringsmogelijkheden, zoals gemeentelijke regelingen of subsidies. Hoe beter je plan van aanpak in elkaar zit, hoe groter de kans dat er sponsors of subsidieverleners mee in zee willen gaan.

Stap 5: aan de slag!

Vaak is het heerlijk om daadwerkelijk actie te ondernemen. Stap 5 is daarom meestal een feestelijk moment. Je begint met simpele acties, zoals het aanbrengen van sensoren bij de verlichting en het isoleren van warmwaterleidingen. Maar ook het checken van leverancierscontracten of het verbeteren van je inkoopbeleid kan meteen merkbaar resultaat opleveren. Bij de wat grotere slagen kun je denken aan het vervangen van alle lampen door ledverlichting of het plaatsen van zonnepanelen. Daar zijn vaak externe middelen voor nodig, waardoor het soms een iets langere adem vergt. Volhouden, blijven communiceren met de leden en inventief zoeken naar mogelijkheden om de financiering rond te krijgen zijn belangrijk. Hoe meer het thema leeft binnen je club, hoe meer je wellicht in eigen beheer kunt uitvoeren. Nog meer besparing, maar vooral ook: nog meer betrokkenheid van je leden.

Stap 6: vier successen!

Als er eenmaal is geïnvesteerd in duurzaamheid, dan heb je een belangrijke stap gezet. Maar om draagvlak voor het thema te houden is het belangrijk dat je de resultaten van je maatregelen laat zien aan de leden. Heb je door het gewijzigde inkoopbeleid dit jaar al 2.000 euro kunnen besparen? Doe iets moois met dat geld en laat de leden zien dat duurzaamheid voortdurend loont!

Mooie voorbeelden

Mooie voorbeeldverhalen van clubs, die wat duurzaamheid betreffen de smaak te pakken hebben zijn VV Berkum en VV Den Ham, twee voorbeelden die te vinden zijn op KNVB Assist. Laat je inspireren!

Stap 7: evalueer, leg vast en continueer

Het zwart op wit kunnen aantonen van energiebesparing is een effectieve manier om te kijken of de doelen die je je als club gesteld hebt ook daadwerkelijk bereikt werden. En als blijkt dat dat niet meteen gelukt is, is dat ook niet erg. Maar bespreek het wel en leg vast wat wel bereikt is. Stel doelen eventueel bij, blijf proberen doelen zo helder en meetbaar mogelijk te formuleren en continueer zo je duurzaamheidsbeleid. Stap voor stap kun je dan toch het meest haalbare voor je club bereiken!

Lees meer