Spring naar content

Startsein voor een duurzame sportsector

De Nederlandse sportsector haakt aan bij het Klimaatakkoord en gaat aan de slag met verduurzamen. Om die ambitie kracht bij te zetten, hebben verschillende partijen de handen ineengeslagen. De zogenaamde ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ is vorige week (23 januari) ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders.

Het hoofddoel van het Klimaatakkoord is dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. In 2050 moet 95% gereduceerd zijn. Naast de CO2-reductie zijn ook afspraken gemaakt over het circulair gebruik van materialen en het uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen.

Ulco Vermeulen (Missie h2) en Bert van Oostveen (Kenniscentrum Sport & Bewegen) zijn een van de ondertekenaars van de Routekaart Duurzame Sportsector (foto: Paul Tolenaar fotografie)

Welke impact het heeft als de sportsector gaat verduurzamen blijkt al snel wanneer je kijkt naar de getallen. Het gaat in Nederland om 10.000 sportaccommodaties die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden en die samen maar liefst zo’n 5,7 miljoen vierkante meter beslaan.

In de Routekaart Verduurzaming Sport wordt uitgelegd welke strategie gemeenten en de sport kunnen volgen om duurzaamheidsmaatregelen door te voeren, welke praktische en financiële ondersteuning daarbij te vinden is en ook welke besparingen dat oplevert. Van de Routekaart zijn twee verschillende versies gemaakt. Een voor gemeenten en een voor verenigingen.

Duurzame Routekaart Gemeenten

Gemeenten besteden jaarlijks ruim 1 miljard euro aan sport. Ruim 71% daarvan betreft de bouw, onderhoud en exploitatie van sportvoorzieningen. De Routekaart staat vol tips en voorbeelden. Denk aan thema’s als aardgasvrij of minder gebruiken van middelen om gewassen te beschermen (Integrated Pest Management). Er wordt ook uitgelegd hoe gemeenten hun inkoopproces (via tien actiepunten) zo kunnen veranderen dat veel meer circulaire materialen gebruikt zullen worden. Een paar punten:

 • Zorg voor een concrete vraag naar circulaire producten en diensten, bijvoorbeeld in overheidsopdrachten
 • Voorzie in nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in de bouw in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te bannen.
 • Creëer voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten
 • Geen remmende, wel stimulerende wetten en regels

Meer voorbeelden en tips staan in het in de Routekaart Verduurzaming Gemeenten.

Zwembad als vliegwiel

In Emmen zorgt de komst van een nieuw duurzaam zwembad dat de restwarmte van ‘grootgasverbruiker’ en kunststofproducent Emmtec kan worden gebruikt voor de woonwijk, scholen én natuurlijk het nieuwe zwembad. Op deze manier heeft het zwembad gefungeerd als vliegwiel voor warmtetransitie in de stad. Denk ook aan de verduurzaming van sportparken met energieopwekking in relatie tot aardgasvrije wijken.

Restwarmte van Emmtec gaat naar het zwembad in Emmen (illustratie: Routekaart Verduurzaming Sport)

Duurzame Routekaart Verenigingen

In deze variant worden verenigingen bij de hand genomen om hen te helpen bij het verduurzamen. Zo legt de routekaart uit hoe je de hulp in kan schakelen van een landelijk netwerk van adviseurs die sportondernemers en de georganiseerde sport met raad en daad bijstaan. Denk ook aan het laten maken van een energiescan. Of tips bij het samenstellen van een plan van aanpak. Vanzelfsprekend worden in deze Verenigings-Routekaart ook kosten en baten behandeld.

De Duurzame Routekaart in anderhalve minuut:

Duurzaamheidstour

Startsein ‘Routekaart Verduurzaming Sport’ tijdens Jumping Amsterdam 2020. (foto: Paul Tolenaar fotografie)

Na deze kick-off volgt een duurzaamheidstour door heel Nederland. Dit zijn 27 bijeenkomsten voor gemeenten en andere professionals die aan de slag gaan met het verduurzamen van sportvastgoed. De deelnemers worden meegenomen in de Routekaart Verduurzaming Sport, waarbij ze hun eigen route bepalen om sportaccommodaties binnen de gemeente of regio te verduurzamen. Hier vind je meer informatie.

Ondertekenaars Routekaart Verduurzaming Sport

 • Annelies Pleyte (Directeur directie sport VWS)
 • Anneke van Zanen-Nieberg (Voorzitter NOC*NSF)
 • Lucas Bolsius (Voorzitter VSG)
 • Karin Bijsterveld (Voorzitter Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)
 • Jan Markink (Gedeputeerde Provincie Gelderland)
 • Zita Pels (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland)
 • Joost van den Akker (Gedeputeerde Provincie Limburg)
 • Fleur Gräper – Van Koolwijk (Gedeputeerde Provincie Groningen)
 • Roy de Witte (Gedeputeerde Provincie Overijssel)

Deelakkoorden

Voor de drie hoofdthema’s uit de Routekaart (CO2-reductie, ‘circulair’ en milieuvriendelijk beheer) zijn ook deelakkoorden ondertekend. De volgende partijen hebben zich hieraan gecommitteerd:

Deelakkoord CO2-reductie

 • Ulco Vermeulen (CEO missie H2)
 • Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK)
 • Patrick Rijnbeek (directeur NL Actief)
 • Dick Zeegers (directeur Stichting Waarborgfonds Sport)
 • Frank van der Vloed (Topteam Sport)
 • Tom Haagmans (CGA Vaessen BV)
 • Marcel van den Berg (Commercieel manager Sport & Recreatie)
 • Theo Fledderus (Algemeen directeur KNHS)
 • Mark van Berkum (KNVB)
 • Bert van Oostveen (directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen)
 • Edward van der Geest (voorzitter BSNC)
 • Pieter Opperman (Senior manager Public Finance BNG Bank)
 • Mario Hegger (Wethouder Gemeente Purmerend)
Veel partijen ondertekenen de deelakkoorden tijdens het evenement Sportief Verbinden (foto: Paul Tolenaar fotografie)

Deelakkoord Circulair

 • Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht/Vereniging Sport en Gemeenten)
 • Erik Gerritsen (directeur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)
 • Michael Vogel (Group Director Ten Cate)
 • Martin Oldeweghuis (Topteam Sport)
 • Harry Vedder (Senior Adviseur M3V)
 • Edward van der Geest (Voorzitter BSNC)
 • Danielle Strating (International Business Manager Rabobank)
 • Stefan Hofman (Commercieel directeur Lankhorst Engineer Products)
 • Jan van Dellen (Wethouder Gemeente Arnhem)

Deelakkoord Milieuvriendelijk beheer

 • Jeroen Stevens (directeur Nederlandse Golf Federatie)
 • Egbert Roozen (directeur VHG)
 • Nico Willemsen (beleidsmedewerker en secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek Cumela)
 • Robert Scholman (Natugram)
 • Libbe de Vries (Wethouder gemeente Opsterland)
 • Gert Jan Schotanus (Wethouder gemeente Alphen aan de Rijn)

Kennisplatform

Voor sportbestuurders, sportondernemers, ambtenaren, vrijwilligers en professionals is alle kennis, informatie en mooie voorbeelden samengebracht op het kennisplatform www.duurzamesportsector.nl.