Spring naar content

Wat is het effect van klimaatadaptatie op sport en bewegen?

“De watersnood in Limburg heeft ons deze zomer opnieuw stevig met de neus op de feiten gedrukt: klimaatverandering is hier en nu en treft ook ons eigen land.” Dat is de startzin van het onderwerp klimaatadaptatie in het coalitieakkoord 2021-2025. Hoog op de agenda in dat akkoord staan klimaatadaptieve maatregelen. Wat zijn dat? En wat zijn de effecten daarvan op sport en bewegen?

Klimaatadaptatie

Dit is het eerste artikel in een serie over klimaatadaptatie in de sport- en beweegsector. Lees ook de andere delen:

  1. Wat is het effect van klimaatadaptatie op sport en bewegen?
  2. Sporten in alle weersomstandigheden – het kan op het klimaatbestendige sportpark
  3. Hoe ga je als sportaccommodatie om met watertekort?
  4. Zo bestrijd je hittestress op jouw sportaccommodatie

De link tussen klimaatverandering en klimaatadaptatie

De opwarming van de aarde zorgt wereldwijd voor verandering van het klimaat en steeds extremere weersomstandigheden: hetere zomers, langere perioden van droogte en steeds zwaardere hagel-, sneeuw- en regenbuien. Ook de sportsector merkt de gevolgen van weersextremen. Denk aan afgelastingen door verdorde of ondergelopen sportvelden en vaker voorkomende hittegolven die sport en bewegen ondoenlijk maken.

Voor het bereikbaar houden van sporten en bewegen, met het oog op de gevolgen van klimaatverandering, zijn toekomstbestendige oplossingen nodig. Dat noemen we klimaatadaptatie. Met het tijdig en effectief aanpassen aan het veranderende klimaat zijn schade en ongemak als gevolg van klimaatverandering te beperken. 

De komende artikelen drie artikelen in deze serie zijn praktijkvoorbeelden van klimaatadaptatie uit de sport- en beweegsector. Die hebben de volgende thema’s:

Wateroverlast

Hevige neerslag als gevolg van de klimaatverandering veroorzaakt ondergelopen sportvelden. Goede afwatering is daarom essentieel. De oplossing is niet zo makkelijk als altijd het water zo snel mogelijk afvoeren. Dat water kun je namelijk weer nodig hebben in droge perioden.

Watertekort

Een aantal bedrijven heeft intussen oplossingen gevonden om regenwater verantwoord af te voeren en in te zetten in tijden van droogte. Het water wordt bijvoorbeeld (tijdelijk) onder sportvelden opgeslagen en in droge periodes – als er sprake is van watertekort – gebruikt voor sportveldberegening. Dat biedt niet alleen kansen voor de sportaccommodatie, maar mogelijk ook voor (woon)wijken er omheen. Zo besproeit eredivisieclub Sparta Rotterdam de eigen velden met opgevangen regenwater uit de omliggende wijk. Dat verlaagt de druk op het rioleringsnet binnen de wijk en kan eventuele wateroverlast en -schade voorkomen.

Hittestress

Naast technologische oplossingen is er ook een rol weggelegd voor groen en natuur. Denk hierbij aan het planten van extra groen in de stedelijke gebieden, zoals schaduwgevende bomen. Ook helpt groen bij het vasthouden van water, waardoor het de tijd krijgt om te kunnen verdampen. Dat heeft een verkoelend effect. Bijkomend voordeel van extra groen is dat het ook positieve gezondheidseffecten oplevert. Een groene omgeving nodigt uit tot bewegen, verlaagt stress en stimuleert sociale contacten

Blik op de toekomst

Het is niet langer de vraag of het Nederlandse weer gaat veranderen, maar in welke mate en hoe snel dat gebeurt. Door nu aan de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen kunnen de effecten van deze verandering zo goed mogelijk worden opgevangen. 

Het komende artikel over wateroverlast laat zien welke maatregelen jij kunt nemen om je sportaccommodatie daarop voor te bereiden. We gaan in op drie praktijkvoorbeeld van Blauwe Sportparken: sportpark De Neul in Sint-Oedenrode, sportpark Roomburg in Leiden en sportpark Eindhoven-Noord.

Meer informatie of ondersteuning?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over hoe aan de slag te gaan met de verduurzaming van jouw sportaccommodatie? Neem dan contact op met Michael Poot, projectleider verduurzaming bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.