Spring naar content

Zet de Subsidiewijzer in bij het verduurzamen van je sportaccommodatie

Wil je de verlichting van je buitenvelden vervangen door ledverlichting? Wil je zonnepanelen plaatsen op het dak van je fitnessclub? Of wil je de sporthallen binnen het gemeentelijk sport vastgoed gaan isoleren? Maak dan gebruik van de Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hier zie je de meest relevante, landelijke subsidies gericht op duurzaamheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting, zwembadafdekking of gerecyclede sportvloeren voor een sporthal. 

Op het moment dat je besluit je sportaccommodatie(s) te verduurzamen, is het gebruik maken van subsidie niet meer weg te denken. Subsidie maakt je investering in energiebesparende maatregelen nog aantrekkelijker. Het kan je veel geld besparen. Dus naast de besparing in je vaste energiekosten welke blijvend zijn, dalen ook de investeringskosten. Het rendement van de toegepast maatregel, stijgt daarmee.  

Voorbeeld: subsidieregeling BOSA voor isolatie clubhuis

De tennisclub wil het clubhuis beter isoleren door het glas te vervangen door HR++ glas en door de wanden, vloeren en het dak te isoleren. Dat maakt direct blijvend verschil in de energiekosten, omdat je minder uit hoeft te geven aan (stijgende) gaskosten. Om de financiering van de investering aantrekkelijker te maken, is het aan te raden om te kijken of je gebruik kan maken de Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Dat kan soms leiden tot wel 30% subsidie.

Overleg met de accountant of financieel medewerker

In de voorbereidingsfase van de verduurzaming van je sportaccommodatie is het belangrijk om te weten of je voor een subsidie in aanmerking komt. Bekijk ook het Stappenplan sportverenigingen: Hoe maak je van het verduurzamen van je sportaccommodatie een succesvol project?. We raden je aan om te overleggen met je accountant of financieel medewerker (adviseur) of de subsidies in de huidige situatie nog steeds dezelfde vergoedingen opleveren. Subsidie als de Energie-investeringsaftrek (EIA) is gekoppeld aan de omzet en misschien zijn daar, door bijvoorbeeld de huidige (corona)omstandigheden, wijzigingen in. Gemeenten kunnen alleen aanspraak maken op de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK). Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een circulair kunstgrasveld of het toepassen van ledverlichting in een sporthal.

Hoe werkt de subsidiewijzer? 

Maak jouw plannen concreet met de Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties. In een paar stappen wordt inzichtelijk welke subsidie(s) in jouw situatie beschikbaar zijn. Geef  aan welk type organisatie het betreft:

  • Vereniging/stichting
  • Gemeente 
  • Ondernemer

Kies daarna een van de duurzaamheidsmaatregelen die je wilt toepassen, bijvoorbeeld regenwateropvang, een warmtepomp of ledverlichting. De beschikbare subsidie(s) worden weergegeven met daaronder relevante informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kan je de subsidie aanvragen en vind je meer informatie over: 

  • Beschikbaar budget
  • Minimaal/maximaal aan te vragen subsidiebedrag
  • Subsidiabele kosten
  • Moment van aanvragen
  • Behandeltermijnen 

Voorbeeld: salderingsregeling voor zonnepanelen

Als fitnessclub verbruik je relatief weinig energie, daarom heb je een kleinverbruikaansluiting. Dat is een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80A. Je hebt besloten om zonnepanelen op het dak van je sportaccommodatie te plaatsen. De zonnepanelen kunnen 90% van de elektrische energie die je jaarlijks verbruikt opwekken. Dat is een hele stap in CO2-reductie en je ziet het direct in de daling van je verbruikskosten, omdat je gebruik kan maken van de salderingsregeling. 

Deze regeling werkt als volgt: op het moment dat de zonnepanelen energie opwekken, wordt deze groene elektriciteit niet altijd direct verbruikt. Deze energie gaat niet verloren, maar wordt teruggeleverd op het elektriciteitsnet. Met de salderingsregeling wordt de energie die je teruglevert aan het elektriciteitsnet, verrekend met het totale elektriciteitsverbruik over het hele jaar. 

Voordat je gebruik kan maken van de zonnepanelen moet er geïnvesteerd worden. Daarvoor kun je verschillende subsidies inzetten, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze subsidies vind je terug in de Subsidiewijzer. Nadat je een subsidie gekozen hebt, wordt je doorverwezen naar de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar je inzicht krijgt in de voorwaarden, de hoogte van de subsidie, het moment van aanvragen en de mogelijkheid om eventueel subsidies te combineren.

Overige subsidies

Naast de subsidies die beschikbaar zijn voor energiebesparing, zijn er ook subsidies voor investeringen in circulariteit, klimaatadaptatie, nieuwbouw en verbouwingen. Ga hiervoor naar Vindsubsidies.nl. Deze subsidiewijzer is gratis toegankelijk. Bekijk de adviestool Sport NL Groen voor inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming geheel toegespitst op  jouw sportaccommodatie.