Spring naar content

14 januari webinar: Werken aan een klimaat adaptieve sportomgeving

In de Routekaart Verduurzaming Sport is aandacht voor de klimaatadaptieve sportomgeving. De inrichting hiervan overstijgt in feite de doelstellingen van de Routekaart. In een klimaatadaptieve sportomgeving is CO2 reductie, het circulair gebruik van materialen én het uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen een vanzelfsprekendheid. In dit webinar wordt ingegaan op wat een klimaatadaptieve sportomgeving betekent en wordt een aantal voorbeelden toegelicht.

Het webinar wordt georganiseerd door VSG en is op donderdag 14 januari van 15.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Benieuwd welke webinars over verduurzaming VSG nog meer gepland heeft staan? Kijk dan op de website van VSG.