Spring naar content

40% gemeenten heeft beleidsdoelstellingen sporten en bewegen specifiek voor mensen met een beperking

40 procent van de gemeenten geeft aan beleidsdoelstellingen te hebben op het gebied van (inclusief) sporten en bewegen specifiek voor mensen met een beperking. In 42 procent van de gemeenten vallen deze onder de beleidsdoelstellingen voor (inclusief) sporten en bewegen in het algemeen. In 14 procent van de gemeenten worden de beleidsdoelstellingen voor mensen met een beperking nog ontwikkeld. Twee derde van de gemeenten geeft aan dat deze doelstellingen in het lokale sportakkoord zijn of worden vastgelegd (66%).
In alle gemeenten worden een of meerdere activiteiten uitgevoerd om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken (100%). Deze activiteiten betreffen in negen op de tien gemeenten het verminderen van financiële drempels (94%) of het inzetten van de buurtsportcoach (89%). 81 procent van de gemeenten werkt regionaal met andere gemeenten samen om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking te realiseren.

Dat blijkt uit een peiling via het VSG gemeentepanel uit maart 2020 in het kader van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen van het Mulier Instituut. Deze monitor voert het Mulier Instituut met subsidie van het ministerie van VWS uit naar vijf verschillende bevolkingsgroepen, waaronder mensen met een beperking of chronische aandoening. Van alle 355 gemeenten in Nederland hebben 179 beleidsmedewerkers (sport en bewegen) deze vragenlijst ingevuld.

Andere belangrijke bevindingen uit deze peiling zijn:

  • beleidsmedewerkers geven aan (nog) grotendeels onbekend te zijn met de wensen en behoeften voor sporten en bewegen van mensen met een beperking. Hier wordt nog niet in alle gemeenten actief op ingezet (54%) en de doelgroep wordt in minder dan de helft van de gemeenten betrokken bij het ontwikkelen van beleid en activiteiten (45%);
  • het aansluiten bij een regionale samenwerking is volgens beleidsmedewerkers voor kleinere gemeenten een succesfactor in het realiseren van (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Zonder samenwerking ontbreekt het kleine gemeenten aan capaciteit om divers aanbod te realiseren voor de doelgroep;
  • volgens de beleidsmedewerkers is binnen regionale samenwerkingen het vervoer naar het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking een belemmering. In minder dan de helft van de gemeenten wordt ingezet op de ondersteuning van vervoer van en naar het sport- en beweegaanbod. Op het verbeteren van de bereikbaarheid van het sport- en beweegaanbod met een openbaar vervoer wordt in 11 procent van de gemeenten ingezet.

Voor de onderzoekresultaten, lees de factsheet ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: beleid en activiteiten van gemeenten’.

Neem voor meer informatie contact op met Kirsten Gutter van het Mulier Instituut.

Bron: Mulier Instituut