Spring naar content

Betrokkenheid mensen met een beperking belangrijk bij organiseren inclusief sporten en bewegen

Mensen met een beperking worden nog te weinig betrokken bij beleid over en organisatie van inclusief sport en bewegen voor deze groep. Dat blijkt uit monitoronderzoek van het Mulier Instituut.

Lees het complete bericht met verwijzing naar het onderzoeksrapport op Mulierinstituut.nl