Spring naar content

Beweegprogramma Ik neem je mee!

Miljoenen Nederlanders beleven plezier aan sport. Sport is gezond, geeft plezier en is van grote maatschappelijke waarde. Sport brengt Nederland samen: op zaterdagmorgen samen op of naast het veld, of in het oranje op de tribunes samen successen vieren. Sport heeft de kracht mensen uit hun isolement te halen en grote groepen te verbinden. Toch zijn er, ondanks de toename in de sportdeelname, grote uitdagingen in de sport.

Een van de grote uitdagingen is dat we het niet voor elkaar krijgen om van een grote groep niet-sporters te bereiken die wel willen en kunnen sporten. Of zoals de nieuwe voorzitter van NOC*NSF, Anneke van Zanen-Nieberg in haar maidenspeech verkondigde: “Ik ben er trots op dat 10 miljoen Nederlanders wekelijks aan sport doen. Supermooi, maar nu ook die zeven miljoen anderen zou ik zeggen.”

[yard_header title=”Beweegprogramma%20’Ik%20neem%20je%20mee'” /]

Het beweegprogramma ‘Ik neem je mee’ is een activiteit die zich richt op mensen die niet vanzelfsprekend sporten. Het doel is om minimaal 300 mensen die niet vanzelfsprekend sporten te laten genieten van sport.

We weten dat bijvoorbeeld dat mensen vanwege persoonlijke redenen, met gezondheidsproblemen, met een beperking, met een lage sociaaleconomische status, in de 50+ leeftijd of met een migratieachtergrond vaak willen sporten, maar het nog niet doen. Gebaseerd op het feit dat sociale omgeving van de persoon een belangrijke motiverende voorwaarde om te gaan sporten is, koppelen we sportieve ambassadeurs aan niet-sporters die hen motiveert en activeert om te gaan sporten en bewegen. We kiezen voor een persoonlijke benadering. Daarin werken we nauw samen met lokale professionals.

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden als sportieve ambassadeur of sporter? Mail ikneemjemee@nocnsf.nl