Spring naar content

Bijna alle gemeenten werken aan sportakkoord

Op de 8 november 2019 is bekend gemaakt dat in 339 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt wordt aan het sportakkoord. In 274 gemeenten is een sportformateur aangevraagd en in 65 gemeenten is een aanvraag gedaan voor uitvoeringsbudget. In mei waren er respectievelijk nog 155 gemeenten en 19 gemeenten die deze aanvragen hebben gedaan.

[yard_header title=”Totstandkoming%20sportakkoord” /]

Om tot een sportakkoord te komen wordt budget (€15.000) beschikbaar gesteld voor een sportformateur. Deze sportformateur begeleid het proces en heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Als er in een gemeente een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor een gemeente hangt af van het inwoneraantal.

[yard_header title=”Living%20Labs” /]

In de vijf grootste steden zijn vanuit het sportakkord Living Labs opgezet. Dit is een omgeving waar innovaties op het gebied van sport en bewegen in de ‘echte’ wereld getest en verbeterd worden met als doel dat de rest van de gemeenten hiervan uiteindelijk kunnen meeprofiteren.

Bron: RIVM.