Spring naar content

‘Boswachters zien meer overlast in natuurgebieden door groeiende drukte’

Veel boswachters en groene boa’s vinden dat er problemen ontstaan door het groeiende aantal recreanten in natuurgebieden. Dat blijkt uit een rondvraag van het tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) onder 158 boa’s en boswachters. Drie kwart vindt dat de toegenomen recreatiedrukte nadelige effecten heeft op de natuur en bijna de helft vindt dat “het toerisme in de natuur de spuigaten uitloopt”.

“Als ik de afgelopen maand niets had opgeruimd, was de Veluwe gewoon een bende of een zwijnenstal geworden”, zegt Lennard Jasper, boswachter op de Noord-Veluwe, tegen het programma. Hij zag dat met name groepen die in de natuurgebieden samenkwamen veel rotzooi lieten slingeren. “Maar ook langs wandel- en fietspaden werd structureel meer afval achtergelaten.”

Volgens bijna alle boa’s en boswachters (98 procent) van Staatsbosbeheer, De Landschappen en Natuurmonumenten is het dit jaar duidelijk drukker in natuurgebieden dan in voorgaande jaren. 83 procent vindt dat die extra drukte leidt tot overlast zoals afval, illegale feesten in stiltegebied, korte lontjes van recreanten en het stoken van open vuur in kwetsbare natuur.

Lees de volledige tekst op de NOS-website.