Spring naar content

Bruins: €30 miljoen voor stimuleren lokale sportakkoorden

De komende 3 jaar wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.

Lees meer op de website van de Vereniging Sport en gemeenten