Spring naar content

Buurtsportcoach voor mensen met een beperking is geen voltijd baan

Buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking hebben per week gemiddeld 8,4 uur beschikbaar voor de doelgroep. Dit is gemiddeld 32 procent van hun volledige aanstelling. Bijna alle buurtsportcoaches voor mensen met een beperking worden ook voor andere doelgroepen ingezet (94%). Om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking te realiseren, verbinden de buurtsportcoaches partijen en leggen zij samenwerkingsverbanden in de gemeente, organiseren en plannen zij het aanbod, vergroten zij de bekendheid van het aanbod en ondersteunen zij sportaanbieders.

Dat blijkt uit een peiling van het buurtsport- en cultuurcoachespanel uit april 2020 in het kader van een verdiepende monitor naar inclusief sporten en bewegen van het Mulier Instituut. Met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut deze monitor uit. De vragenlijst is ingevuld door 213 buurtsport- en/of cultuurcoaches, waarvan 104 buurtsportcoaches hebben aangegeven te worden ingezet voor mensen met een beperking.

Andere belangrijke bevindingen uit deze peiling zijn:

  • de buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking geven aan dat zij daarnaast worden ingezet voor ouderen (74%), personen met een lage sociaaleconomische status (68%), personen met een migratieachtergrond (50%) en LHBT-personen (14%);
  • de buurtsportcoaches worden vaak ingezet voor specifieke groepen mensen met een beperking. De voornaamste specifieke groepen zijn: personen met gedragsproblemen (o.a. autisme of ADHD/ADD) (58%), personen met een motorische beperking (bewegen) (55%) en personen met een verstandelijke beperking (begrijpen) (48%);
  • Buurtsportcoaches voor mensen met een beperking geven aan dat zij het contact leggen met de doelgroep moeilijk vinden. De doelgroep is volgens hen niet vindbaar of onbekend. Wensen en behoeften van de doelgroep zijn hierdoor niet helder. Dit vormt een belemmering voor de buurtsportcoaches bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van (inclusief) sporten en bewegen voor personen met een beperking. Krap een vijfde van de buurtsportcoaches voert behoeftenonderzoek uit bij de doelgroep.

Lees de de factsheet ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: de inzet van de buurtsportcoach’.

Neem voor meer informatie contact op met Kirsten Gutter.

Bron: Mulier Instituut