Spring naar content

De aardgasvrije school als knooppunt in de wijk

Een sportaccommodatie is zoveel meer dan een locatie om te sporten!

Het is ook een plek om elkaar te ontmoeten en heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Alle 10.000 sportaccommodaties zullen de komende jaren moeten gaan verduurzamen. Kenniscentrum Sport & Bewegen ondersteunt hierbij met kennis en tools die je kunt vinden op www.duurzamesportsector.nl. Ook maken we onderdeel uit van het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. We werken samen met onder andere Ruimte OK, een onafhankelijke en uitvoerende kennisorganisatie voor scholen en gemeenten op het gebied van financiering en huisvesting van onderwijs.

Ruimte OK zet zich in voor de verduurzaming van de 7.000 basisscholen in Nederland. Ze hebben een video animatie gemaakt: De aardgasvrije school als knooppunt in de wijk. De maatschappelijke functie van een basisschool in de wijk is goed te vergelijken met die van een sportaccommodatie, dus de video is zeer de moeite waard om te kijken!