Spring naar content

De Nationale Diabetes Challenge 2020: belangrijke mogelijkheid om met anderen te kunnen blijven bewegen

Veel deelnemers (80%) van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) keken uit naar de wandeltrainingen die in september 2020 van start gingen, in een periode waarin de coronamaatregelen waren versoepeld. De motieven voor deelname waren vooral gerelateerd aan gezondheid en sociaal contact. Twee derde vond het belangrijk om tijdens het wandelen anderhalve meter afstand te houden. Betrokken professionals gaven aan dat het wel een uitdaging was om deze coronamaatregel te handhaven.  

Professionals vonden het vanwege corona belangrijk deze wandelgroepen, die specifiek bedoeld zijn voor mensen met diabetes en/of andere chronische aandoeningen, te organiseren. Deelnemers vertelden blij te zijn dat de NDC (in aangepaste vorm) ze weer een vast beweegmoment in de week bood. Wel misten ze enkele sociale aspecten, zoals een arm om de schouder of een kopje koffie na afloop. Daarbij leverde de continue aanscherping van de maatregelen vanaf half oktober voor professionals steeds weer dilemma’s op over het wel of niet voortzetten van de wandeltrainingen en zo ja, op welke manier. 

Bovenstaande resultaten komen uit een onderzoek dat het Mulier Instituut in het najaar van 2020 uitvoerde naar de aan de coronamaatregelen aangepaste editie van de NDC. De NDC is een jaarlijks terugkerende wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation, waarbij zorg- en sportprofessionals lokaal wekelijkse wandelingen organiseren om te trainen voor een vierdaagse. Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject ‘Kwetsbare personen in beweging: aanpassing van het beweegaanbod aan het nieuwe normaal’, dat is gefinancierd door ZonMw.  

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Stuij

Bron: Mulier Instituut