Spring naar content

De nulmeting uit de Routekaart verduurzaming sport toegelicht

Afgelopen januari is de Routekaart Verduurzaming sport ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. Leidend hierbij zijn de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Om de doelstellingen voor de sportsector goed te kunnen bepalen, moet men eerst in beeld hebben hoe de sector er nu voor staat. Hiervoor heeft het Mulier Instituut een nulmeting gedaan. Directeur Remco Hoekman licht deze nulmeting en de doelen van de Routekaart toe in de rubriek Vraag & Antwoord op Sportknowhowxl.