Spring naar content

De overheid stelt regeling Tegemoetkoming Energiekosten in

Met de hoge energiekosten verkeren veel sportaccommodaties in zwaar weer. We willen sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden ten behoeve van een vitale en sociale samenleving. Het kabinet is daarom i.s.m. de branche en het Mulier Instituut aan de slag om te bepalen hoe zij de sector kunnen ondersteunen.

Er zijn algemene maatregelen welke ingesteld zijn vanuit de overheid waarvan bepaalde sportondernemers en -verenigingen gebruik kunnen maken. De voorwaarden en kenmerken lichten we hier toe. Ten eerste zijn er maatregelen genomen t.b.v. de consument. Het instellen van het prijsplafond voor energie, is erop gericht om financiële ruimte te creëren voor burgers door het verlagen van de uitgaven aan energie.
Voor kleinverbruikers in de sportsector kan deze regeling ook van toepassing zijn, denk bijvoorbeeld aan een (kleine) yogastudio of clubhuis.

Daarnaast heeft de overheid de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb-ondernemingen (TEK) ingesteld. Deze regeling is er om ademruimte te creëren door een tegemoetkoming in de energiekosten.

Voor wie is deze regeling?

  • Minimaal 7 % van je omzet bestaat uit energiekosten
  • Je sportonderneming of -vereniging staat ingeschreven bij het Handelsregister
  • Je hebt een sportonderneming of -vereniging welke voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt je weten of je bedrijf hieraan voldoet? Ga dan naar de mkb-toets
  • Je sportonderneming of -vereniging heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen

Hoeveel subsidie kun je ontvangen

Bij een kostenstijging hoger dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit kun je 50% van de kostenstijging van je energieverbruik aan subsidie ontvangen.  

Voorwaarden:

  • Je ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie
  • Je ontvangt maximaal 50% van je totale energiekostenstijging
  • Het betreft het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of locatie

De regeling gaat over de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. De opening voor het indienen van de aanvraag start in het tweede kwartaal 2023. Zet dus alvast een reminder in je agenda. Op deze pagina lees je alle informatie over de TEK-regeling.

Ten slotte is de overheid i.s.m. het Mulier instituut en de sportbranche continu in overleg en aan het monitoren. Met name gericht op bijvoorbeeld zwembaden om te bepalen of en op welke manier de overheid mogelijk meer ondersteuning in kan zetten.

Op duurzame sportsector houden we je op de hoogte van deze ontwikkelingen.